Univerzita využije k řešení sporu mediaci

Rektorát UP.
Ilustrační foto: Archiv Žurnál UP
Pondělí 29. duben 2019, 8:07 – Text: Ivana Pustějovská

Univerzita Palackého chce historicky poprvé využít k řešení sporu uvnitř instituce mediaci. Kvalifikovaný odborník by měl pomoci vyřešit konflikt, který vyvolal avizovaný vznik nového vysokoškolského ústavu. Ten má propojit tři stávající vědecká centra přírodovědecké a lékařské fakulty. Jeho partnerem by se stal Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a Fakultní nemocnice Olomouc.

Záměr vzbudil velký ohlas především na přírodovědecké fakultě, kde má řadu kritiků. Na návrhu vyřešit patovou situaci mezi příznivci i odpůrci projektu pomocí mediátora se shodli děkani a děkanky ostatních sedmi fakult, kteří chtějí zklidnit atmosféru a vrátit debatu k věcným problémům. Tomu by mohla napomoci právě mediace, které se ujme Lenka Holá z Právnické fakulty UP. „Mediace je příležitostí pro otevřenou komunikaci mezi účastníky konfliktu. K tomu jim nabízí bezpečné, důvěrné a neutrální prostředí. Zpravidla probíhá jako přímé osobní jednání mezi stranami sporu a mediátorem. Právě osobou mediátora se mediace odlišuje například od vyjednávání, kde strany řeší svůj konflikt vlastními silami,“ vysvětluje Holá.

Mediace staví na několika principech. Základními jsou princip dobrovolnosti, nestrannosti a důvěrnosti. Ty musí respektovat především sám mediátor. „Jeho úkolem je vést proces mediace s ohledem na potřeby a zájmy účastníků, kterými mohou být jak otázky mezilidských vztahů, tak i věcné záležitosti,“ připomíná mediátorka.

Výsledkem mediace by měla být dohoda, že strany chtějí spor vyřešit. „Ale aby mohla být uzavřena, je často potřeba začít znovuobnovením komunikace mezi nimi. Dát jim možnost mluvit spolu v důvěrném, neutrálním prostředí, naslouchat si, získat náhled a pochopení pro svou situaci a situaci toho druhého. Dohoda na postupu řešení problému, která vznikne na takovém základě, má perspektivu být stabilnější a trvalejší,“ objasňuje Lenka Holá.

V zahraničí je mediace často používaným prostředkem a její využití se rozšiřuje i u nás. „Obecně platí, že čím dříve se strany obrátí na mediátora, tím je šance na vyřešení sporu vyšší,“ říká mediátorka. Podle ní je v institucích či firmách využívaná obchodní mediace nebo mediace v oblasti pracovněprávních sporů, případně jejich kombinace. Olomoucká univerzita je v českém prostředí pravděpodobně první, která mediaci využije. „Pokud se strany pro mediaci rozhodnou, bývá její úspěšnost poměrně vysoká, statistiky se pohybují mezi 60 až 80 procent úspěšností,“ doplňuje Lenka Holá.

Debaty o možném novém vysokoškolském ústavu Czech Institute of Science and Technology se na univerzitě vedou už několik měsíců. Akademický senát UP v únoru schválil ideu zřízení nové výzkumné infrastruktury. Její přesná podoba by měla vzejít z jednání dvou odborných komisí, které se scházejí a řeší všechny procesní náležitosti tak, aby mohly senátu předložit návrh, který by vyhovoval všem zúčastněným stranám a nikdo nebyl poškozen. Senát UP by dokumenty měl projednávat na svém zasedání 19. června.

„Pokud budou jednání expertních týmů úspěšná, pak by nám měly být na červnové zasedání předloženy návrhy věcných záměrů dvou klíčových dokumentů včetně všech vyžadovaných dokumentů, které k tomu podle našich pravidel patří. Po schválení věcných záměrů bychom měli projednávat návrh statutu tohoto ústavu, který musí mít základní pravidla fungování. Druhým zásadním dokumentem by pak měl být návrh na změnu statutu univerzity, protože pokud by ústav vznikl, musí se její struktura změnit,“ objasňuje postup dalších jednání předseda Akademického senátu UP Jiří Langer.

Jak zdůraznil, jak statut univerzity, tak statut ústavu budou vnitřní předpisy. „To v praxi znamená, že procházejí nejširším možným připomínkováním. Kdokoli z akademické obce i zaměstnanců UP se s nimi bude moct včas seznámit a může k nim dát své připomínky,“ dodává předseda Akademického senátu UP.

Zpět