Univerzita získala 15 milionů korun na aplikování vědeckých výsledků do praxe

Repro: Žurnál UP
Středa 30. říjen 2019, 8:00 – Text: Martina Novotná

Díky finanční podpoře Technologické agentury České republiky (TA ČR) v rámci programu GAMA2 může Univerzita Palackého v letech 2020–2022 podpořit částkou až 15 milionů korun dopracování vědeckých výsledků pro použití v praxi. Vědeckotechnický park UP proto zahájil příjem přihlášek dílčích projektů Proof-of-Concept.

Projekty jsou určeny pro výzkumníky, kteří chtějí dostat svůj nápad na trh, a přitom dělat to, co je baví a naplňuje. Příjem přihlášek bude kontinuálně otevřen až do vyčerpání dostupných prostředků, které činí 5 milionů korun na každý rok řešení.

Program TA ČR GAMA je zaměřen na ověřování výzkumných výsledků univerzit pro následné tržní uplatnění. „Potřebujete postavit prototyp zařízení či softwarový nástroj pro předvedení vašeho projektu potenciálním zákazníkům nebo ověřit vlastnosti výsledku tak, aby bylo možné jej účelně patentovat? Chcete přetavit výstup výzkumu do použitelné praxe? Pak právě pro vás jsou Proof-of-Concept projekty určeny,“ uvedl Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu technologií.

Projekty Proof-of-Concept se již v minulosti ukázaly jako velice efektivní nástroj pro úspěšnou komercializaci. „V letošním roce jsme úspěšně ukončili posledních sedm dílčích projektů z předchozí výzvy programu GAMA, který byl realizován v letech 2014–2019,“ uvedl Kubečka. „V tomto celouniverzitním projektu bylo podpořeno celkem 28 dílčích projektů a dosaženo 52 zajímavých výsledků. Některé z nich jsou již aplikovány v praxi, u dalších probíhají jednání s komerčními partnery a investory. V nové výzvě bude tým VTP UP s řešiteli spolupracovat ještě úžeji, aby se podařilo rychle a efektivně výsledky uplatnit,“ dodal.

Aby bylo možné zahájit řešení od 1. 1. 2020, musí být přihlášky projektů odeslány na VTP UP nejpozději 11. 11. 2019 a následně řešení projektu odsouhlaseno Radou pro komercializaci. Veškeré dokumenty potřebné k podání přihlášky lze nalézt na stránkách VTP UP, v sekci Dokumenty ke stažení. Rozpočet projektů lze čerpat na materiál, cestovné, služby a mzdy řešitelů. Zájemci mohou projekt přihlásit i po datu 11. 11. 2019, řešení Radou odsouhlasených projektů pak ale bude zahájeno až ve druhém kvartále roku 2020. Více informací zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)