Univerzita získala část pozůstalosti svého prvního rektora Josefa Ludvíka Fischera

Středa 31. srpen 2016, 20:35 – Text: OK

Olomouc (1. září 2016) – Strojopisy, kopie článků, poznámky, dokumenty i posmrtná maska prvního rektora Univerzity Palackého v Olomouci (UP) se staly součástí fondů jejího archivu. První část pozůstalosti Josefa Ludvíka Fischera darovala jeho dcera Sylva Fischerová Univerzitě Palackého v roce 70. výročí jejího obnovení.

„O tom, komu věnovat pozůstalost po svém otci, přemýšlím už řadu let. Dlouho byl mým favoritem pražský Národní archiv, díky přístupu Univerzity Palackého jsem ale svůj názor změnila. Po osobním jednání s rektorem Jaroslavem Millerem a ředitelkou univerzitního archivu Renátou Klvačovou jsem přesvědčena, že v Olomouci bude o otcovu pozůstalost dobře postaráno, že tam vlastně patří a že v ní odborníci najdou leccos zajímavého, spjatého s životem univerzity,“ uvedla básnířka, prozaička a filoložka Sylva Fischerová, která působí jako zástupkyně ředitelky Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

„Považuji za absolutně zásadní, že instituce mají ve svém vlastnictví archivní odkaz svých zakladatelů a pečují o něj. Pro Univerzitu Palackého v Olomouci byl takovou osobností filozof evropského formátu Josef Ludvík Fischer, a proto jsem nesmírně rád, že paní Sylva Fischerová souhlasila s darováním písemné pozůstalosti svého otce Archivu UP,“ řekl rektor Jaroslav Miller. „Domnívám se, že i po vydání souborného Fischerova díla zůstane v archivu mnoho materiálu k dalšímu studiu. Osobně se těším na korespondenci J. L. Fischera, která může hlouběji nastínit jeho nasazení ve prospěch obnovení univerzity i blíže ozřejmit jeho chápání výkonu rektorské funkce,“ doplnil rektor. 

Josef Ludvík Fischer (1894–1973), významný český filozof a sociolog, představitel filozofického strukturalismu, se v roce 1946 stal prvním rektorem obnovené Univerzity Palackého. V jejím čele stál tři roky, v letech 1949–1950 byl jejím prorektorem. Jako projev ocenění jeho významu se na Univerzitě Palackého jednou ročně uskutečňuje Přednáška k poctě J. L. Fischera, ke které je pravidelně zvána významná česká či zahraniční osobnost z různých vědních oborů.

První část pozůstalosti v roce 70. výročí UP

Předání písemností J. L. Fischera právě letos, v roce 70. výročí obnovení olomoucké univerzity, se šťastnou souhrou okolností shodlo s postupem prací na vydávání díla prvního rektora. „Dříve jsem vlastně pozůstalost fyzicky předat nemohla: už od 90. let minulého století je plánováno vydávání děl z pozůstalosti a režim všech takovýchto institucí je velmi zdlouhavý, takže jsem věděla, že chci-li vydávat, musím mít texty k dispozici doma. To se ukázalo jako správné rozhodnutí: jak při pracích na otcových pamětech Listy o druhých a o sobě, vydaných v nakladatelství Torst, tak při práci na třísvazkovém Výboru z díla, vydaném v letech 2007–2013 nakladatelstvím Academia a poté Vydavatelstvím UP, jsme potřebovali mít k pozůstalosti neomezený přístup,“ vysvětlila Sylva Fischerová.

Jak upozornila, dar univerzitě zatím obsahuje pouze první část Fischerova osobního fondu. „Pracujeme nyní na čtvrtém, mimořádně náročném svazku Výboru z díla, který shromáždí práce, které otec napsal v cizích jazycích, případně byly do cizího jazyka přeloženy – našla jsem v pozůstalosti takové poklady, jako filosofické texty psané holandsky během války v Amsterdamu. Z toho důvodu potřebujeme mít tyto texty stále k dispozici,“ objasnila Sylva Fischerová. K vydání se chystá i pátý svazek ediční řady, věnovaný mimo jiné korespondenci J. L. Fischera. „Chvíle, kdy bude mít Archiv Univerzity Palackého celý osobní fond J. L. Fischera, tedy nenastane úplně brzy, ale mohu říci, že se všichni snažíme, aby ta doba byla už na dohled,“ ujistila Sylva Fischerová.

Původní práce, osobní dokumenty i posmrtná maska

Z Prahy do Olomouce se přesunulo několik krabic, které zaplnily především rukopisné i strojopisné verze původních Fischerových prací. „Je to vlastně veškeré Fischerovo filozoficko-sociologické dílo, na kterém celý život pracoval. Od padesátých let ale téměř nemohl publikovat,“ uvedla ředitelka archivu Renáta Klvačová. Do fondů univerzitního archivu přibydou také kopie publikací a článků, rukopisné sešity, různé verze strojopisů i některé osobní dokumenty, jako jsou například diplomy stvrzující členství v někdejší České královské společnosti nauk nebo v Akademii věd a umění i doktorský diplom z Univerzity Karlovy.

„Jako zvláštní bonus jsme od Sylvy Fischerové dostali složku obsahující Fischerovy poznámky a reakce ke konkrétním společenským událostem z období jeho tříletého působení v pozici rektora olomoucké univerzity,“ doplnila ředitelka archivu. Součástí archivních fondů budou nyní i posmrtně sejmuté masky tváře a rukou prvního rektora, které vytvořil olomoucký sochař a medailér Rudolf Doležal v roce 1973.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)