Univerzita zve širokou veřejnost k diskusi o mobilitě v Olomouci

Repro: Žurnál UP
Pondělí 23. říjen 2017, 14:45 – Text: Milada Hronová

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého připravuje debatu o současné mobilitě v Olomouci. O tom, jak se v současné době lidem pohybuje v jejich městě, budou už ve čtvrtek 26. října hovořit v Uměleckém centru UP odborníci na dopravu i široká veřejnost.  

 „Zvu všechny, kterým není lhostejný veřejný prostor, zejména z pohledu dopravy. Budeme hovořit o tom, jestli je v Olomouci dostatek chodníků a přechodů. Také o tom, jestli jsou zde dostačující možnosti hromadné dopravy či plochy, určené pro parkoviště,“ řekl Matúš Šucha, vedoucí katedry psychologie FF UP.  Zdůraznil přitom, že v rámci udržitelné mobility je podle něj nutné podporovat zejména ty varianty dopravy, které jsou alternativou k individuální automobilové dopravě, tj. zejména chůzi, jízdu na kole, případně využívání městské hromadné dopravy.

„Jedno nás spojuje, chceme se po Olomouci pohybovat snadno a pohodlně. Pokud však zároveň chceme, aby lidé více chodili pěšky nebo jezdili na kole, tak pro ně musíme připravit atraktivní podmínky.  Z pohledu infrastruktury to znamená zabezpečit, aby pěší cesty a jízdy na kole byly bezpečné a příjemné,“ dodal Matúš Šucha. Olomoucká veřejnost má podle něj jedinečnou příležitost ovlivnit svým názorem veřejný prostor.

Diskuze nazvaná Mobilita v Olomouci bude součástí dvoudenního workshopu mezinárodní organizace zabývající se bezpečností dopravy (ICTCT).  Během debaty, na kterou jsou pozvaní zastupitelé Olomouce i odborníci na dopravu, představí organizátoři akce i tři veřejné online portály, které se v současné době věnují zkvalitňování městské mobility – Chodím Olomoucí, Chodci sobě a Odkaz pre starostu.

Debata se uskuteční v Auditoriu Uměleckého centra UP od 16.20 hodin a záštitu nad ní převzal rektor UP Jaroslav Miller a děkan FF UP Jiří Lach.

Zpět