Univerzitou zněla tříkrálová koleda

Na cyrilometodějskou teologickou fakultu přišli Tři králové zvěstovat radostnou novinu bezprostředně po návštěvě rektorátu.
Fotogalerie: Martin Višňa a Milada Hronová
pondělí 7. leden 2019, 11:25 – Text: Milada Hronová a Martin Višňa

Kašpar, Melichar a Baltazar přišli na Univerzitu Palackého zvěstovat šťastnou novinu o narození Ježíše Krista. Na dveře pracovny rektora i vstupní bránu rektorátu pak napsali posvěcenou křídou zkratku latinského Christus mansionem benedicat – Kristus požehnej tomuto domu.

Složit poklonu narozenému králi v jeslích se Tři králové vydali z Charity Olomouc do katedrály svatého Václava, poté navštívili rektorát UP, děkanát cyrilometodějské teologické fakulty, radnici, mateřskou školu Ovečka a kurii.

 „Neseme celé lidské rodině světlo, radost a pokoj. Bůh je mezi námi,“ uvedl pomocný biskup Antonín Basler. Společně s ním si kostým tříkrálových koledníků oblékl ředitel Charity Olomouc Petr Prinz a vedoucí podpůrných činností charity Petr Macek. Novoroční fanfáry a tříkrálové koledy zazněly v podání studentů Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Rektor Jaroslav Miller jim všem poděkoval a popřál hodně zdraví, úspěchů, štěstí a pokory.

Na cyrilometodějskou teologickou fakultu přišli králové zvěstovat radostnou novinu bezprostředně po návštěvě rektorátu. Jak sami s úsměvem uvedli, i přes tušení, že na této věhlasné fakultě už o tom něco vědí. Trojici přivítal zástupce děkana Vít Hušek společně s dalšími kolegy. „Vaši zprávu o narození Spasitele předáme co nejdříve nejen našim studentům, zaměstnancům, ale i komukoliv dalšímu. A rádi vaši službu u našich potřebných, opuštěných a nemocných podpoříme. Naše dlaně jsou otevřené,“ uvedl Hušek.

Sbírku pořádá Charita už podevatenácté. Je to největší sbírka v zemi.  Peníze, které se podaří vybrat, budou určeny lidem, kteří se ocitli v nouzi. Charita je tentokrát použije na podporu a rozvoj domácí hospicové péče či na pomoc jednotlivcům a rodinám v krizi a na podporu sociálního bydlení. 

Podle nejznámější tříkrálové tradice ozdobí Tři králové zárubně navštívených institucí tradičními iniciálami K+M+B.  Od počátku vzniku Tříkrálové sbírky v roce 2000 zůstává její záměr stejný – získat finanční prostředky pro lidi v nouzi. Každoročně tak výtěžek Tříkrálové sbírky putuje k nemocným, hendikepovaným, seniorům, rodinám v tísni a osobám bez zázemí.