Univerzity uspořádají debaty, první se zaměří na společenskou odpovědnost

Repro: Žurnál UP
Neděle 21. červen 2020, 9:00 – Text: Martina Šaradínová

Tři debaty o tématech, která hýbou dnešní společností, jsou jedním z výstupů projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost, na němž se podílí 22 tuzemských univerzit včetně Univerzity Palackého. Odborníci z univerzit, veřejné správy či regionálních organizací budou 23. června v Brně hovořit o společenské odpovědnosti v pojetí univerzit. Na brněnský kulatý stůl na podzim navážou další dvě setkání v Praze a Ostravě.

„Cílem prvního z chystané série kulatých stolů věnujících se aktuálním otázkám vysokého školství je otevřít debatu o společenské odpovědnosti v pojetí univerzit. Diskutující se budou zabývat definicemi společenské odpovědnosti, odlišnostmi tohoto konceptu u podniků a vysokých škol i tím, jak se v současnosti české vysoké školství k tomuto konceptu staví. K prvnímu kulatému stolu zasedne osm diskutujících,“ informuje na svých stránkách magazín vysokých škol Universitas. Online diskuzi, do níž se zapojí například rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Oslzlý, kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast regionálního rozvoje Jan Vitula, marketingový ředitel Jihomoravského inovačního centra Michal Veselý a další hosté, mohou zájemci sledovat v úterý 23. června od 15:00 na www.universitas.cz.

Na podzim se uskuteční další dva kulaté stoly. Zatímco v Praze bude hlavním tématem role vysokých škol při vypuknutí celospolečenské krize, v Ostravě budou hosté hovořit o klimatických změnách a úloze vysokých škol při řešení tohoto globálního problému. Na organizaci ostravského setkání, které se bude konat ve druhé polovině září, se podílí Univerzita Palackého společně s Ostravskou univerzitou, VŠB - Technickou univerzitou Ostrava, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Vysokou školou polytechnickou Jihlava, Univerzitou Pardubice a VŠCHT Praha.

Zpět