UP hostila mezinárodní religionistickou konferenci

Konference nabídla i zajímavé diskusní fórum na téma ateismu v moderní společnosti.
Foto: Vojtěch Duda
Pátek 7. říjen 2016, 13:35 – Text: Milada Hronová

Náboženství a spiritualita z pohledu současné religionistiky, to bylo stěžejní téma první olomoucké religionistické konference, ke které se na Univerzitu Palackého sjeli vědci různých humanitních oborů Česka i zahraničí.

„Cílem tohoto dvoudenního setkání bylo vytvořit intelektuálně podnětný prostor pro setkávání vědců různých humanitních oborů, zvláště pak religionistiky a podnícení aktivní diskuse o různých přístupech v akademickém studiu náboženství,“ řekla Kateřina Mildnerová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie filozofické fakulty. Konference se mimo jiné účastnili i filozof a religionista Břetislav Horyna, religionista Zdeněk Vojtíšek či teolog a religionista Ivan Štampach.

V rámci osmi odborných panelů prezentovali odborníci z Česka, Slovenska a Polska více než třicet příspěvků. „Týkaly se aktuálních metodologických přístupů v oblasti studia náboženství, kritické reflexe dějin religionistického bádání a současné náboženské situace v České a Slovenské republice,“ doplnila Kateřina Mildnerová. Připomněla, že v dvoudenním setkání nechyběly ani příspěvky týkající se světových náboženství či mimoevropské religiozity. Konference nabídla i zajímavé diskusní fórum na téma ateismu v moderní společnosti.

Součástí Olomoucké religionistické konference, kterou uspořádala ve dnech 6. – 7. října katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP, byla také studentská sekce, v níž studenti různých humanitně-vědních oborů představili výsledky svých nejnovějších výzkumů.   

Zpět