Víte, že… UP má nové profesory?

Středa 16. prosinec 2020, 11:50

Prezident podepsal dekrety novým profesorům, kterými se stali vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra z Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc Daniel Šaňák nebo Soňa Jandová z Technické univerzity v Liberci a Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra, která získá profesuru v oboru kinantropologie na návrh FTK UP. Novým profesorem bude na návrh Ostravské univerzity i Karel Hron z PřF UP. Ze stejné fakulty je i Ivo Machar, kterého navrhla Mendelova univerzita. Na návrh Univerzity obrany se profesorkou stane Dagmar Horáková působící na Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP.  Více...

Zpět