UP má schválenou metodiku i dělení příspěvku a dotací na rok 2019

Univerzita Palackého. Ilustrační foto: Milada Hronová
středa 6. březen 2019, 12:11 – Text: Milada Hronová

Akademický senát Univerzity Palackého přijal na svém únorovém zasedání metodiku i dělení příspěvku a dotací MŠMT na rok 2019. Univerzita letos rozdělí 2 miliardy 44 milionů korun. Je to o 124 milionů korun víc než loni.

V posledním únorovém dni učinili senátoři první kroky nutné pro schválení rozpočtu na rok 2019. „Vzhledem k tomu, že ministerstvo už zhruba dva roky nesděluje v termínu na celostátní úrovni vysokým školám ani metodiku, jsme nuceni zabývat se na jednání senátu jak vzorcem dělení prostředků, tak zároveň jejich rozdělením. Metodika, kterou jsme přijali, je ve shodě s posledními léty. Žádná nová pravidla nezavádíme,“ uvedl Jiří Langer, předseda Akademického senátu UP.

Zdůraznil přitom, že univerzita bude v porovnání s loňskem hospodařit s vyšší částkou. „Ve všech posuzovaných kritériích rosteme, žádná fakulta si nepohoršila. Jsme opakovaně jednou z nejvíce rozpočtově rostoucích univerzit v zemi,“ dodal.

V roce 2019 obdrží všechny součásti Univerzity Palackého víc peněz než loni. UP rozdělí 2 miliardy 44 milionů korun. Centrální jednotky a centrální prostředky univerzity budou hospodařit s 342 miliony korun, osm fakult univerzity obdrží 1 miliardu702 milionů korun. „Meziročně si univerzita polepšila o 124 milionů korun,“ řekl předseda univerzitního senátu. 

Akademický senát UP oba dokumenty jednomyslně schválil. Všechny fakulty univerzity tak nyní vědí, s jakými financemi mohou počítat. Na jednání svých senátů se budou zabývat fakultními rozpočty, AS UP rozhodne o rozpočtu univerzity na letošní rok 30. dubna.

Senátoři se krátce zabývali i současným a budoucím stavem U-klubu. „Z informací, které senátorům podal kvestor UP, víme, že nájemce, který před časem vyhrál výběrové řízení, nepodepsal s UP smlouvu. V mezičase klub posloužil jako skladový prostor SKM, která rekonstruovala Hlavní menzu,“ doplnil Jiří Langer. Dodal, že UP vyhlásí nové výběrové řízení.

Během jednání přijal AS UP také změnu Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení UP, která vyvstala se vznikem Komise pro kvalitu na UP. Stejně tak přijal i předložené změny ve Statutu PřF UP.