UP navštívil nový velvyslanec Portugalska

Nový velvyslanec Portugalska v ČR Luís de Almeida Sampaio při své návštěvě Univerzity Palackého. Na snímku s rektorem UP Jaroslavem Millerem.
Fotogalerie: Milada Hronová a archiv katedry romanistiky FF UP
Čtvrtek 12. březen 2020, 8:23 – Text: Milada Hronová

Luís de Almeida Sampaio, nový velvyslanec Portugalské republiky, navštívil Univerzitu Palackého. Ve své pracovně ho přijal rektor UP Jaroslav Miller. Během dne se setkal se zástupci i studenty katedry romanistiky FF.

„Je zvykem, že každý velvyslanec Portugalské republiky po své inauguraci v úřadě absolvuje turné po českých portugalistických pracovištích, aby se seznámil s vyučujícími i studenty portugalštiny. Zajímá se o studijní a pracovní podmínky a o chod Portugalského centra,“ uvedla Kateřina Ritterová z katedry romanistiky FF.

V hovoru se studenty velvyslanec zdůraznil důležitost portugalštiny i v dnešním globalizovaném světě. „Hovořil o nezaměstnanosti mladých lidí v Portugalsku a srovnával ji se situací v České republice. Na dotaz o uplatnitelnosti portugalských studií hovořil o možnostech pracovních stáží na ambasádách u nás i v Portugalsku a o důležitosti kulturních portugalistických studií,“ dodala Kateřina Ritterová.  

Diplomat Luís de Almeida Sampaio působil například jako velvyslanec v Berlíně, Angole, Alžíru i v Bělehradě. Velvyslancem Portugalska v České republice je od prosince 2019. Během návštěvy Olomouce se též setkal s primátorem města, které si prohlédl za doprovodu Zuzany Burianové z katedry romanistiky.

Zpět