UP se připojila k výtkám proti návrhu úpravy zákona o pedagogických pracovnících

Ilustrační foto: UP
Úterý 12. duben 2022, 7:53 – Text: (red)

Zástupci Univerzity Palackého, Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy vyjádřili společně nesouhlas s návrhem novely zákona o pedagogických pracovnících. Úprava, kterou připravilo ministerstvo školství, podle nich může ohrozit budoucí vzdělanost české společnosti.

Společné tiskové prohlášení univerzit v plném znění:

Motto: Stát nesmí rezignovat na dohled nad regulovanou profesí učitele. Snížení kvalifikačních požadavků na učitele ohrožuje kvalitu vzdělávání.

Vysoké školy, které připravují učitele, zformulovaly k novele ZoPP celou řadu připomínek – za klíčové nedostatky návrhu, které zásadně ohrožují budoucí vzdělanost společnosti v ČR, považujeme:

1. Snížení odbornosti a „aprobovanosti“ učitelů:

a. je třeba doplnit požadavek na absolvování magisterského studijního programu, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu,

i. sebelepší „pedagogicky dovzdělaný“ matematik nemůže učit češtinu nebo dějepis a obráceně to také není možné; podobně také „rodilý mluvčí“ není automaticky učitel,

b. je třeba svázat kvalifikační studium s příslušnou oborovou „aprobací“ a ponechat je ve výlučné gesci VŠ uskutečňující akreditované studium učitelství,

i. je třeba doplnit požadavek na oborové didaktiky,

ii. je třeba zachovat Doplňující pedagogické studium a nahradit jím „studium pedagogiky“, které mohou realizovat i „zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.“

2. Propojení kvalifikací učitelů na různých stupních škol:

a. je třeba respektovat specifika dětí a žáků v různých fázích jejich vývoje a odlišné předpoklady pro adekvátní didaktické přístupy,

i. vypustit propojení učitele MŠ a učitele pro 1. stupeň ZŠ.

3. Snížení požadavků pro učitele na 2. stupni ZŠ a SŠ - viz § 9a (1) a § 9a (5):

a. nelze prolomit legislativní hranici pro vzdělávání učitelů,

i. je třeba zrušit právo ředitele „udělit“ učitelskou kvalifikaci na dobu tří let,

ii. nelze přiznat učitelskou kvalifikaci absolventům bakalářského studijního programu.

 

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka Univerzity Karlovy

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

rektor Masarykovy univerzity

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

6. 4. 2022

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)