UP spouští nový e-learningový systém

Loňská konference MoodleMoot.cz se konala na Univerzitě Palackého.
Foto: PragoData Consulting
středa 17. květen 2017, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Plnohodnotná integrace s IS/STAG, napojení na jednotný přihlašovací systém, moderní responzivní prostředí a bohatá funkcionalita, to vše nabízí nový e-learningový systém Univerzity Palackého vytvořený na platformě Moodle. Univerzita se tak přidala k vysokým školám, které využívají pro podporu prezenčního i kombinovaného studia e-learningový systém Moodle, plně integrovaný do prostředí školy.

Systém Moodle byl v prostředí univerzity zaveden v průběhu minulých měsíců a spravuje ho Centrum pro výpočetní techniku UP (CVT).  „Situace v oblasti e-learningu na UP není uspokojivá. Provozujeme a udržujeme několik různých platforem, což je nejen nákladné a neefektivní, ale zejména nepřehledné z hlediska studentů. Jednou z používaných platforem je i Moodle, který je historicky provozován na několika fakultách, jedná se však často o zastaralé verze, bez napojení na ostatní systémy školy a bez zajištěné podpory. Proto jsme přistoupili k budování nového celouniverzitního řešení,“ vysvětluje David Skoupil, ředitel CVT.

Pro centrální implementace Moodlu byla zvolena stabilní verze 3.1, která má zajištěnu podporu do roku 2019. „Systém je kompletně provozován na infrastruktuře univerzity, kde je zajištěno jeho zálohování, aktualizace a monitorování z hlediska bezpečnosti. Hlavní výhodou centrálního Moodlu je jeho napojení na jednotný přihlašovací systém Shibboleth a integrace se studijním informačním systémem univerzity IS/STAG. Uživatelé se tak do Moodlu mohou hlásit prostřednictvím svých portálových účtů a vytváření e-learningových kurzů mohou pedagogové provádět přímo z prostředí STAGu,“ popisuje nové možnosti systému ředitel CVT.

Jako přínosné vnímá i nové pokročilé funkce certifikačního testování v Moodle, včetně velké rozmanitosti typu testových otázek zahrnujících úlohy od klasických odpovědí s jednou či více odpověďmi, až po složitější jako je vložení textu či objektu do obrázku nebo přesun textu či obrázku v rámci otázky. Výsledky hodnocení je možné přenášet do STAGu.

LMS Moodle neboli Learning Management Systém je jedním z nejrozšířenějších systémů pro řízení výuky na světě. „Aktuálně je provozováno na 80 000 instalací ve více než 200 zemí světa. Moodle je zároveň lokalizovaný do více než 100 jazykových mutací včetně češtiny. Komunita Moodle, která zajišťuje jeho dynamický rozvoj, je velmi početná i v rámci České republiky, což dokládají její setkání v rámci mezinárodní konference MoodleMoot.cz, kterou pravidelně pořádáme,“ dodává projektový manažer Michal Bajer ze společnosti PragoData Consulting, která je certifikovaný Moodle Partner pro ČR. Zatím poslední konference se konala loni na podzim v Olomouci, kde ji spolupořádala Univerzita Palackého. Jednání se uskutečnila v prostorách přírodovědecké a pedagogické fakulty.

Jak připomíná David Skoupil, Moodle je rozšířený jak v zahraničí, tak i na českých základních a středních školách. „Nasazení Moodlu na UP tak usnadní adaptaci novým studentům prvních ročníků i studentům přijíždějícím v rámci výměnných pobytů. Vytváří se také platforma pro práci s talentovanými uchazeči o studium na středních školách,“ míní.  Do budoucna vidí i další směry, jimiž se bude systém ubírat. „Pro budoucí vývoj centrálního Moodle v prostředí naší univerzity očekáváme kontinuální růst počtu uživatelů z jednotlivých fakult, nárůst počtu kurzů, využívání výhod integrace centrálního Moodle na IS/STAG a jednotného přihlašovacího systému SSO Shibboleth a celkové zvýšení využívání systému,“ vypočítává možnosti David Skoupil.

Nový centrální e-learningový systém Moodle je dostupný na webové adrese moodle.upol.cz. Systém je připraven k využití pro příští akademický rok. Pro pedagogy a administrátory, kteří mají o tento systém zájem, jsou připravena školení. Aktuální termíny školení jsou uvedeny na stránkách portálu UP a na webových stránkách CVT UP.