UP vystoupila na konferenci o udržitelnosti vysokých škol

Zdroj: CRS ČZU
Pondělí 22. listopad 2021, 13:38 – Text: (red)

Koordinátorka udržitelného rozvoje UP Zuzana Huňková se za Univerzitu Palackého zúčastnila konference Společenská odpovědnost a udržitelnost na vysokých školách. Ta se konala 9. listopadu na České zemědělské univerzitě v Praze a zástupci vysokých škol se na ní sešli, aby společně podebatovali nad různými přístupy k agendě společenské odpovědnosti a udržitelného managementu v univerzitním prostředí.

Ve svém příspěvku naše koordinátorka představila cestu k udržitelnosti Univerzity Palackého a vysvětlila kolegům složitost a komplexnost zavádění agendy udržitelného rozvoje do organizační struktury univerzity. Podělila se také o detaily z procesu schvalování Strategie udržitelného rozvoje UP.

Více o konferenci a udržitelnosti na ostatních VŠ si můžete přečíst v článku na webu ČZU.

Zpět