UPsolvent Tomáš Hamberger bude mluvit o své kariéře online

Tomáš Hamberger.
Foto: archiv TH
Pondělí 9. listopad 2020, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Každým rokem UP připravuje přednášku některého z významných absolventů. Ani letos není cyklus UPsolvent o vystoupení zajímavé osobnosti ochuzen. Vzhledem k současné situaci se ale přenese do online prostředí. Nebude to na škodu, hostem totiž bude tento čtvrtek Tomáš Hamberger, pedagog, který se věnuje moderním trendům ve vzdělávání.

„Letos jsme k pronesení přednášky oslovili absolventa pedagogické fakulty Tomáše Hambergera. S ohledem na epidemiologickou situaci tuto přednášku všem zájemcům nabídneme online na YouTube a Facebooku Univerzity Palackého. Uskuteční se ve čtvrtek 12. listopadu v 16 hodin a zhlédnout ji můžete na tomto odkaze,“ uvedla Eva Blažková, která má na UP na starosti program Absolvent. Jak dodala, o profesní zkušenosti  Tomáše Hambergera nepřijdou ani ti, kteří se nepřipojí ve stanovaný čas. „Tato přednáška bude zveřejněna také na webu Absolvent.“

Tomáš Hamberger vystudoval Pedagogickou fakultu UP. V současnosti působí jako poradce náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro oblast digitalizace a inovací a technického vzdělávání a jako poradce předsedy vlády pro oblast školství. Je spoluautorem Inovační strategie České republiky 2019–2030 Czech Republic The Country For The Future a gestorem projektu Tour For The Future – Pojízdná učebna techniky. Tento projekt má za cíl propagovat technické vzdělávání a zvyšovat u dnešní mládeže zájem o řemeslo a studium technických oborů. Tomáš Hamberger bude mluvit i o tom, jak ho k současné kariéře nasměřovala pedagogická fakulta a jeho učitelé.

„Jsem velmi ráda, že naše pozvání přijal právě on, protože bude nesmírně zajímavé se v této době seznámit s jeho zkušenostmi s online výukou. Během pandemie covid-19 totiž založil projekt Digitální pohotovost 4.0, který pomáhá ostatním školám zvládat distanční výuku a vzdělávání,“ říká Eva Blažková o absolventovi UP, který je i autorem několika úspěšných projektů pro žáky základních škol zaměřených na boj proti kyberšikaně, kybergroomingu a fake news, jako například projekt Škola bezpečně online. Je i členem Klubu aktivních ve vzdělávání, což je spolek aktivních učitelů, se kterými připravuje projekty pro žáky, studenty, učitele a rodiče, které jsou zaměřené především na moderní digitální technologie a techniku obecně, jako je například Mladý technik 4.0. Čerpá z praxe, takže určitě stojí za to si jeho názory a zkušenosti poslechnout.

Cyklus přednášek UPsolvent

Jako projev ocenění významu spolupráce UP a jejích absolventů každý rok na půdu Univerzity Palackého zveme naše významné a úspěšné absolventy, kteří se podělí o své zkušenosti z povolání.

Přehled uskutečněných přednášek na téma profesní a kariérní zkušenost:

1. PhDr. Jakub Železný

novinář a vedoucí moderátor České televize

5. listopadu 2014

2. MUDr. Radomír Maráček

ředitel Horských lázní Karlova Studánka, lékař horské služby a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

2. března 2015

3. Prof. PhDr. Vladimír Birgus

fotograf, kurátor a historik fotografie

7. dubna 2015

4. PhDr. Martin Povejšil

velvyslanec, vedoucí Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii

7. dubna 2016

5. PhDr. Romana Mazalová

psycholožka a pedagožka, spoluautorka dokumentu Šmejdi

7. listopadu 2016

6. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

vysokoškolský pedagog, bývalý komunální politik a primátor hlavního města Prahy

6. prosince 2018

7. Mgr. Jiří Pasz

fotograf, dokumentarista a humanitární pracovník

27. listopadu 2019

 

Zpět