Úsměv potřinácté. Zubaři si předávali zkušenosti online

Pořadatelský tým konference: zleva Barbora Novotná, Yuliya Morozova, Pavel Holík a Ľuboš Harvan.
Foto: Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL
Úterý 6. duben 2021, 13:00 – Text: Martin Višňa

Osmdesát zubních lékařů, sester, dentálních hygienistek i studentů stomatologie přilákal program konference Úsměv 021. Jako jiné akce v současnosti, i třináctý ročník odborného setkání pořádaného Klinikou zubního lékařství Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc se uskutečnil online prostřednictvím videokonference.

Organizátorům se podařilo i v této nelehké době sestavit pestrý odborný program a z technického hlediska proběhlo všechno, jak mělo. „S online formátem jsme celkem spokojeni. Účastníci ušetří čas a finance na cestování, případně ubytování, navíc není omezena kapacita, jako tomu bývá u prezenčních konferencí. Na druhou stranu z hlediska společenského online forma výrazně prohrává a možná ji vůbec nelze porovnávat s osobním setkáním a vzájemnou besedou. Podstatou jakékoliv přednášky je diskuze a nad živou diskuzi nic není. Ale v současné době jsme moc rádi, že jsme mohli konferenci realizovat online,“ uvedla Yulia Morozova, vědecká sekretářka a moderátorka konference.

Úvodní přednášku pronesl přednosta Stomatologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Radovan Slezák. V příspěvku zaměřeném na konziliární stomatologické vyšetření připomněl význam orálního zdraví pro celkové zdraví člověka. „Bohužel toto téma je často opomíjeno a ne moc dobře chápáno jak zubními lékaři, tak především praktickými lékaři. Zmínila bych i přednášku paní doktorky Heleny Doležalové, která se věnovala onkologické problematice v privátní ordinaci zubního lékaře, což je také velmi důležité téma. Dále bych vyzdvihla přednášku paní docentky Vlasty Merglové ze Stomatologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, která publikum seznámila s aktuálními trendy v prevenci zubního kazu, který pořád zůstává nejrozšířenějším onemocněním dutiny ústní,“ přiblížila program, který zahrnoval i příspěvky pracovníků olomoucké kliniky, Yulia Morozova.

Přednáškám naslouchala i Iva Voborná, proděkanka LF UP pro studium zubního lékařství a pověřená přednostka Kliniky zubního lékařství. „Byla jsem opravdu nejen nadšená z témat, ale cítila jsem i jakousi hrdost, že ‚zubaři‘ byli schopni v tak výborné online formě konferenci zrealizovat. Za to patří velký dík panu doktoru Harvanovi, který se staral o technickou stránku, a paní doktorce Morozove, která sestavila velmi kvalitní odborný program,“ řekla.

Konference Úsměv patří k tradičním akcím Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL. Pravidelně na ní prezentují svoji vědeckou a klinickou práci mladí zubní lékaři a akademici z ČR i Slovenska a nechybí přednášky zkušených a renomovaných odborníků, kteří zasvětili svůj profesní život vědě a s nadšením předávají své zkušenosti mladším kolegům. Odborné setkání je určeno všem, kteří mají o stomatologii a související disciplíny zájem. Letos program přilákal osm desítek účastníků.

„Letošní ročník jsme zvládli nad očekávání mnoha z nás a velké díky patří celému týmu, který věnoval čas a energii do realizace konference. Ačkoliv měl Úsměv 021 úspěch a zpětná vazba od posluchačů i přednášejících je kladná, těším se na další ročník, který, jak všichni pevně doufáme, se již bude konat prezenčně, a tedy se vrátíme i k druhé podstatné stránce odborných akcí, kterou je společenské setkání a debata o odborných sděleních například u dobré kávy,“ dodala Iva Voborná.

Zpět