Usnesení Předsednictva České konference rektorů ke spolupráci s Ukrajinskou konferencí rektorů

Grafika: Žurnál Online
Úterý 22. březen 2022, 16:30 – Text: (ČKR)

Předsednictvo České konference rektorů (ČKR) jednalo dne 21. března 2022 na svém 178. zasedání (online) s místopředsedou Ukrajinské konference rektorů Volodymirem Bugrovem, rektorem Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka, o možnostech podpory vysokých škol Ukrajiny ze strany vysokých škol ČR.

Předseda ČKR Martin Bareš tlumočil jednoznačnou podporu ČKR Ukrajině vůči ruské válečné agresi, jakož i nekompromisní odsouzení válečných zločinů, které páchá ruská armáda na civilním obyvatelstvu. Na závěr konstatoval, že pro ČKR je pomoc Ukrajině a jejímu vysokému školství prioritou nejvyšší. Po skončení bilaterálního jednání přijalo Předsednictvo ČKR následující usnesení:

1. Předsednictvo ČKR se shodlo s V. Bugrovem na nutnosti řešení nejen humanitárních problémů, jimž nyní čelí obyvatelé Ukrajiny, ale i na řešení následujících problémů, které se týkají oblasti vysokého školství:

 • Zlepšení příležitostí pro mezinárodní akademickou mobilitu pro studenty z Ukrajiny.
 • Otevření přístupu do databází, knihoven, úložišť, on-line programů pro školení studentů a zaměstnanců (výzkumné zdroje) vysokých škol Ukrajiny.
 • Možnost pokračovat ve výzkumu – virtuální hostující profesury nebo krátké pobyty vědců
  z Ukrajiny s podmínkou jejich návratu na Ukrajinu.
 • Minigranty pro profesory, kteří jsou na Ukrajině.
 • Programy mezinárodní akademické mobility jako základ pro realizaci programů „double degree“ od prvního semestru akademického roku 2022/2023.
 • Vytváření společných výzkumných projektů, zakládání společných aliancí, společných vědeckých parků s využitím technologických možností obou stran.
 • Tvorba společných žádostí o projekty pro výzvy vyhlášené Evropskou komisí.
 • Vytvoření strategických aliancí mezi ukrajinskými univerzitami a českými univerzitami pro další obnovu a rozvoj ukrajinského vysokoškolského systému.
 • Vytvoření Otevřené ukrajinské univerzity (regionální centra v některých zemích EU – zejména v ČR), která by propojovala studenty a učitele z Ukrajiny se zahraničními partnery.

2. Předsednictvo ČKR vytvoří seznam problémů, které je třeba řešit ze strany vysokých škol ČR, a jejich načasování. Některé bude třeba řešit okamžitě, některé v řádu týdnů, jiné v řádu měsíců či roků. Každý z místopředsedů ČKR, rektorů veřejných vysokých škol, připraví návrh za svoji místopředsednickou oblast, na jehož základě bude připraven návrh Předsednictva ČKR, který bude předložen Plénu ČKR k projednání na jeho 165. zasedání ve čtvrtek dne 7. dubna 2022 v Praze. O výsledku tohoto jednání bude informována Ukrajinská konference rektorů a bude dohodnuto další on-line jednání předsednictev obou Konferencí rektorů.

V Brně dne 21. března 2022

Za Předsednictvo České konference rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)