Už je to tade. Profesor Pavel Peč oslaví 80. narozeniny

Foto: Ota Blahoušek
Pondělí 29. březen 2021, 8:17 – Text: Šárka Chovancová

Významné životní jubileum 80 let oslaví 5. dubna 2021 emeritní profesor Pavel Peč, zakladatel katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Ve své odborné činnosti se zaměřil na studium metabolismu polyaminů a kinetické studie enzymu s aminoxidasovou aktivitou. Jím zavedená přednáška Základy biochemie na fakultě úspěšně pokračuje do dnešních dnů a je součástí chemických a biologických studijních programů.

Pavel Peč je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vystudoval obor Matematika a chemie (učitelství). V roce 1997 byl na Masarykově univerzitě jmenován profesorem pro obor Biochemie. Dlouhá léta působil jako vedoucí katedry analytické a organické chemie přírodovědecké fakulty, kde rozvíjel výuku biochemie v rámci odborného studia analytické chemie. Od 70. let minulého století vědecky spolupracoval s profesorem Lumírem Macholánem z katedry biochemie přírodovědecké fakulty tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nynější Masarykova univerzita). Díky tomu se profesor Peč systematicky věnoval především substrátům a inhibitorům rostlinných enzymů aminoxidas.

V roce 1996 se Pavel Peč stal zakladatelem katedry biochemie a do roku 2006 zastával funkci jejího prvního vedoucího. Položil základy spolupráce s biochemickými pracovišti v celé republice (FPBT VŠCHT, PřF MU, PřF UK). Na konci 90. let přišel s myšlenkou zavést odborné studium biochemie na přírodovědecké fakultě. V roce 2000 pak získala katedra první akreditaci pro výuku bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Biochemie. Od roku 2006 přijímá studenty také k postgraduálnímu studiu, garantuje habilitační řízení i jmenovací profesorská řízení v oboru biochemie.

Během svého aktivního působení vedl Pavel Peč desítky diplomových prací a vychoval řadu doktorandů. Přispěl k úspěšným habilitacím i profesurám mnoha kolegů v Olomouci, Brně a Praze, a to jako člen vědeckých rad a předseda/člen odborných hodnotících komisí. Připravil řadu středoškolských učebnic a přehledů chemie a biochemie, rovněž i vysokoškolské učebnice. Nelze nezmínit jeho tvůrčí vědeckou práci v oblasti rostlinné enzymologie, velkou pozornost věnoval zejména enzymové kinetice. Jako jeho pedagogický „Magnum opus“ lze chápat elektronický kurz Základy biochemie, který je i s videonahrávkami dostupný na webu http://ibiochemie.upol.cz/Screens/Default.aspx a eviduje již více než 110 000 přístupů.

Profesor Pavel Peč dosud pokračuje ve svém působení na katedře jako emeritus. V současné době se zabývá problematikou nejnovějších biochemických objevů, se kterou seznamuje kolegy i studenty (https://www.prf.upol.cz/katedra-biochemie/vyzkum/biochemicke-aktuality/).

Přejeme panu profesorovi vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a životního optimismu do dalších let. 

Zpět