Uznávaný neuroimunolog Hans-Peter Hartung obdržel čestný doktorát Univerzity Palackého

Foto: Vojtěch Duda
Středa 7. únor 2024, 14:15 – Text: Martin Višňa

Univerzita Palackého na návrh Vědecké rady Lékařské fakulty UP udělila čestný titul doctor honoris causa světově uznávanému lékaři a vědci Hans-Peteru Hartungovi, který zásadním dílem přispěl k objasnění mechanismu účinku moderní terapie demyelinizačních onemocnění nervové soustavy, zejména roztroušené sklerózy, a který již více než dvacet let intenzivně spolupracuje s Neurologickou klinikou LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc.

Světově uznávaný lékař a vědec převzal čestný doktorát během slavnostního aktu v olomouckém Arcibiskupském paláci. Laureáta a jeho vazbu na olomouckou univerzitu přítomným přiblížil děkan Lékařské fakulty UP Milan Kolář.

„Profesor Hans-Peter Hartung je mimořádnou vědeckou, lékařskou a pedagogickou autoritou v celosvětovém kontextu. Dlouhodobá spolupráce Univerzity Palackého s profesorem Hartungem umožňuje studentům absolvovat výzkumné stáže ve Spolkové republice Německo a přináší množství významných publikačních výsledků v oblasti současného neurologického výzkumu. Jeho neutuchající zájem o systematickou spolupráci se promítl do řady excelentních výsledků v oblasti vědy a výzkumu a tím bezesporu přispěl a nadále významně přispívá k dobrému jménu Univerzity Palackého nejen v evropském, ale i širším mezinárodním kontextu,“ uvedl.

Neopomněl zmínit, že profesor Hartung byl v roce 2022 jmenován hostujícím profesorem Univerzity Palackého, je pravidelným zvaným řečníkem olomouckých neuroimunologických sympozií a členem redakční rady odborného časopisu Biomedical Papers, který Lékařská fakulta UP vydává.

Hans-Peter Hartung se zabývá zejména klinickým a translačním výzkumem v oblasti základní a klinické neuroimunologie, především pak roztroušenou sklerózou a imunitními neuropatiemi a vývojem nových imunologických, neuroprotektivních a neuroreparačních léčebných strategií. Svou prací významně přispěl k objasnění mechanismu účinku moderní terapie demyelinizačních onemocnění nervové soustavy – roztroušené sklerózy i demyelinizačních zánětů periferního nervového systému. V současnosti vede Centrum pro neurologii a neuropsychiatrii Univerzity Heinricha Heineho a Univerzitní nemocnice v Düsseldorfu.

Samotného aktu předání čestného doktorátu v podobě diplomu a také pamětní medaile UP s dvojportrétem Josefa Dobrovského a Františka Palackého se ujal rektor UP Martin Procházka společně s prorektorkou pro vědu a výzkum Lucií Plíhalovou. „Čestný titul panu profesorovi za jeho zásluhy v rozvoji lékařské vědy i při posilování prestiže Univerzity Palackého předávám s velikou radostí a hlubokou úctou. Zároveň vám, pane profesore, při této slavnostní příležitosti přeji pevné zdraví a hodně dalších úspěchů na poli vědy, medicíny i v pedagogické praxi,“ popřál laureátovi rektor UP. 

„Je to pro mě opravdu velmi dojemný okamžik a jeden z vrcholů mé akademické kariéry,“ reagoval na udělení čestného titulu profesor Hartung. Ve svém proslovu pak mimo jiné vzpomněl na začátek spolupráce s olomouckými lékaři a vědci v době, kdy vedl neurologickou kliniku na univerzitě v Grazu a kdy tamní laboratoře navštěvoval jako mladý asistent olomoucký neurolog Jan Mareš, nyní vedoucí lékař Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění FN Olomouc.

„Naším společným zájmem bylo zlepšit kvalitu života našich pacientů. To byl výchozí bod dlouhodobé produktivní vědecké spolupráce, která vyústila v opakované vzájemné návštěvy a řadu společných publikací. Přednosta olomoucké neurologie Petr Kaňovský tuto spolupráci plně podporoval. Během let se pak profesoři Mareš a Kaňovský stali mými blízkými přáteli, čehož si velmi vážím. Takové vztahy patří k tomu nejcennějšímu, čeho může člověk při práci v akademické sféře dosáhnout,“ řekl Hans-Peter Hartung. Podotkl také, že čestný doktorát UP pro něj znamená hodně i v kontextu obnovených dobrých sousedských vztahů mezi Českou republikou a Německem.

Po slavnostním aktu v Arcibiskupském paláci nový čestný doktor Univerzity Palackého zamířil do místa, které již v Olomouci důvěrně zná – do historické posluchárny Neurologické kliniky Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc. Během mimořádného semináře tu proslovil přednášku o současných trendech v léčbě roztroušené sklerózy.

Hans-Peter Hartung se stal třetí osobností, které Univerzita Palackého v posledních měsících udělila čestný titul doctor honoris causa. Během loňských oslav 450. výročí vzniku univerzity v Olomouci obdržel čestný doktorát vídeňský arcibiskup a kardinál Christoph Schönborn, který se po sametové revoluci podílel na obnově teologického studia v ČR, a známý jazzový skladatel a pianista, absolvent Přírodovědecké fakulty UP Emil Viklický. Od roku 1990 udělila Univerzita Palackého čestný doktorát již pěti desítkám osobností, které se významně zasloužily o rozvoj vědy, kultury či se jinak zasadily o prospěch společnosti. Je mezi nimi například první bývalý český a československý prezident Václav Havel, chemik Antonín Holý nebo plastický chirurg Bohdan Pomahač. Přehled všech čestných doktorů UP je k dispozici na webu univerzity.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)