V akademickém senátu právnické fakulty usedne sedm úplných nováčků

Akademický senát právnické fakulty má 15 členů. Foto: Vojtěch Duda
Úterý 9. listopad 2021, 8:15 – Text: Eva Hrudníková

Výrazné obměny dozná složení akademického senátu právnické fakulty. Ze současných patnácti senátorů bude pouze pět ve své funkci pokračovat. Rozhodli o tom voliči v senátních volbách, které se poprvé konaly online formou. Senátoři budou svou funkci zastávat tři roky.

Nové členy senátu vybírali akademici ze 13 kandidátů, studenti z 20. Do akademické komory se mohlo dostat devět, do studentské pak šest kandidátů, kteří získají nejvíce hlasů v jednotlivých kuriích. „Odevzdáno bylo celkem 813 hlasovacích lístků. Volební účast přesáhla 46 procent,“ shrnula Kamila Bubelová, předsedkyně volební komise.

Online forma výrazně pomohla zvýšit zájem o volby mezi studenty. Před třemi lety, kdy se volilo prezenčně, odevzdalo svůj hlas 13,8 % studentů, tentokrát to bylo 44,6 %. U akademiků byla volební účast podobná a opět vysoká. V roce 2018 hlasovalo 72,8 % vyučujících, letos 74,8 %.

Podle Kamily Bubelové se volby uskutečnily v souladu s volebním a jednacím řádem senátu. „Pracovníci univerzitního Centra výpočetní techniky připravili vše bezchybně, a i díky zkušebním volbám se podařilo zajistit hladký průběh voleb skutečných. Nezaznamenali jsme žádné narušení systému, ani blokaci při volbě. Zatím jsme neobdrželi ani žádnou stížnost na průběh voleb.“

Mezi akademiky obdržel nejvíce hlasů dlouholetý senátor Michal Bartoň, docent katedry ústavního práva, který akademický senát vedl již čtyři funkční období v řadě. Michala Bartoně do dalšího funkčního období poslalo 57 voličů. Své mandáty dále obhájili Kateřina Frumarová, Ondřej Svaček, Petr Dostalík a Veronika Tomoszsková. Úplnými nováčky v senátu nebudou ani Leona Černá, Klára Hamuľáková a Filip Ščerba. Všichni již někdy v senátu pracovali. Naopak poprvé se do senátu podívá Michal Petr. Z osmi kateder fakulty tak bude mít v senátu zastoupení hned sedm.

Oproti tomu studentská kurie bude kompletně nová. Nejvíce voličů podpořilo doktorandku Denisu Coufalovou, které komise napočítala 306 hlasů. Kromě ní se do senátu dostalo pět posluchačů programu Právo a právní věda. Dva jsou ve 4. ročníku a tři ve 3. ročníku.

„Mám radost ze zájmu o volby a také z toho, že se osvědčil elektronický způsob voleb. Velmi rád bych na tomto místě poděkoval všem dosluhujícím senátorkám a senátorům za jejich práci v posledních dvou letech, zvláště pak těm, kteří v novém senátu již nebudou pokračovat. Chci taktéž pogratulovat nově zvoleným zástupcům učitelské i studentské kurie a těším se na společnou práci. Je potěšující, že nový senát bude oborově širokospektrální s ohledem na zastoupení kateder a studentů magisterského i doktorského studijního programu,“ řekl krátce po oznámení výsledků voleb Václav Stehlík, děkan právnické fakulty.

Volby do AS PF UP se konaly 1.–5. listopadu. Funkční období stávajícího fakultního senátu končí 22. listopadu. Po tomto datu se sejdou noví senátoři na svém prvním zasedání, kde si mimo jiné zvolí předsedu a místopředsedu. Jejich funkční období pak skončí na podzim 2024.

Kompletní výsledky voleb najdete na fakultním webu.

Složení AS PF UP pro funkční období 2021–2024
(řazeno podle počtu získaných hlasů)

Učitelská kurie
Bartoň Michal*, Frumarová Kateřina*, Svaček Ondřej*, Petr Michal, Dostalík Petr*, Černá Leona, Tomoszková Veronika*, Ščerba Filip, Hamuľáková Klára

Studentská kurie
Coufalová Denisa, Pavlásková Bára, Krejčí David, Kalmár Vojtěch, Marhold David, Bedlovič Michal

*obhájili mandát

Zpět