V Olomouci se sešli odborníci na lymeskou boreliózu

Konferenci zahájili (zleva) Milan Raška a Evžen Weigl.
Foto: Velena Mazochová
pondělí 14. květen 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Už počtvrté se na pozvání Ústavu imunologie lékařské fakulty sjeli do Olomouce kliničtí a výzkumní pracovníci z České republiky i zahraničí na konferenci Lymeská borelióza 2018. Letos byla věnována problémům spojeným s autoimunitou a únavovým syndromem. 

Téměř stovce účastníků nabídla konference dva přednáškové bloky, které hlavní témata prezentovaly z hlediska infekční imunologie i z pohledu zkušených klinických pracovníků. „V souvislosti s autoimunitními procesy a lymeskou boreliózou jsme se zaměřili na vysvětlení mechanismů, které by mohly stát za tím, že krátkodobé standardizované terapeutické postupy mají určité limitace. Chtěli jsme zároveň ukázat výsledky světových pracovišť v této oblasti. Existuje totiž spousta hypotéz, ale relativně méně výsledků, které by potvrdily svou životaschopnost,“ uvedl přednosta pořádajícího ústavu Milan Raška. 

Experimentální výsledky v této oblasti představil jako jeden ze zahraničních hostů konference Armin Alaedini z Columbia University v USA. „Věnoval se studiu mechanismu, který vysvětluje, jak by mohla být autoimunita po boreliové infekci limitována a s čím to souvisí,“ vysvětlil Milan Raška. K hlavním přednášejícím patřili také Milan Buc z Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, který hovořil o obecných mechanismech bakteriálních infekcí, a Natasha Rudenková z Parazitologického ústavu Biologického centra AV v Českých Budějovicích. „Její přednáška byla zaměřena na mechanismy, díky nimž borelie mění různé formy života a jsou dlouhodobě schopny přežívat, aniž by je imunitní systém zaznamenal,“ objasnil Milan Raška. 

Propojení boreliové infekce a chronického únavového syndromu byla věnována klinická sdělení. „Chronické stavy spojené s dlouhodobou únavou jsou v medicíně evergreenem. Bývají popisovány jako typická záležitost u boreliových infekcí, zejména když přejdou do chronické fáze. Je to vždy určitý diagnostický oříšek, zvlášť pro praktické lékaře při prvním kontaktu s pacientem,“ zdůraznil Evžen Weigl z olomouckého pracoviště. 

Stejně jako v loňském roce i letošní program otevřel prostor pro zástupce pacientské obce. Kazuistiky pacientů s pozdní lymeskou boreliózou a léčbou kombinovanými protokoly prezentoval místopředseda spolku Borelioza CZ Petr Dymáček. 

Problematikou lymeské borreliózy, která patří k nejčastějším infekčním onemocněním přenášeným ze zvířat na člověka, se olomoučtí odborníci z Ústavu imunologie zabývají od poloviny 90. let. Podíleli se mimo jiné na úspěšném řešení projektu speciální veterinární vakcíny, za který obdrželi cenu Technologické agentury ČR za aplikovaný výzkum.