V Ústavu cizích jazyků PdF UP proběhl Erasmus+ Blended Intensive Programme pro budoucí učitele ze čtyř evropských zemí

Foto: Ústav cizích jazyků PdF UP
Pátek 21. červen 2024, 10:12

V Ústavu cizích jazyků PdF UP se již podruhé konala kombinovaná mobilita studentů v rámci projektu Erasmus+ KA131: Blended Intensive Programme (BIP). Po loňském roce, kdy se uskutečnil BIP na téma Current issues in English language teaching (Současné trendy ve výuce anglického jazyka), bylo letos tematické zaměření programu Ethics education for future teachers (Etická výchova pro budoucí učitele). Mobilita proběhla v termínu 3. duben – 10. květen 2024 a zúčastnilo se jí celkem 24 studentů učitelství ze čtyř evropských univerzit. Kromě studentů z Ústavu cizích jazyků PdF UP se jednalo o studenty z Finska (Tampere University), Estonska (Tallinn University) a Slovenska (Univerzita Komenského v Bratislavě).

Během týdne fyzické mobility (od 8. dubna do 12. dubna) studenti absolvovali několik workshopů na aktuální témata spojená s etickou výchovou, jako jsou profesní etika, jazykově citlivá výuka, etické chování a morální dilemata v učitelské praxi, implementace morální výchovy do škol nebo využití umění pro výuku etiky. Workshopy proběhly pod vedením vyučujících z Ústavu cizích jazyků (Blanka Babická, Barbora Bačíková) a partnerských univerzit (Elina Kuusisto a Laura Lahti, Finsko, Katrin Poom-Valickis a Kadi Georg, Estonsko a Štefánia Ferková a Lucia Hradská, Slovensko). Kromě workshopů studenti také navštívili ZŠ Demlova a ZŠ Holečkova, kde pozorovali výuku, prováděli krátký výzkum mezi učiteli a také prezentovali žákům poznávací aktivity o svých rodných zemích. Dále se pak studenti zúčastnili exkurze do Muzea Komenského v Přerově, kde si prohlédli expozice zaměřené na osobnost Jana Amose Komenského a vývoj školství v českých zemích v různých historických obdobích.

Během virtuální části mobility studenti v mezinárodních skupinách připravili výukové materiály se zaměřením na etickou výchovu, které představili na závěrečném online setkání 10. května.

Účastníci hodnotili výše uvedené aktivity velmi kladně a vyzdvihovali zejména příležitost porovnat své zkušenosti v mezinárodním a interkulturním prostředí. Kolegyně Lucia Hradská z Univerzity Komenského v Bratislavě vytvořila s některými participujícími studenty krátké video, na které se můžete podívat zde.

Poděkování patří všem kolegyním, které se podílely na náplni programu akce, učitelkám a učitelům základních škol za ochotu a vstřícnost přivítat zahraniční studenty ve své výuce a samozřejmě všem studentkám a studentům, kteří BIP v letošním roce úspěšně absolvovali, a kteří svou aktivitou a nápady zásadně přispěli k příjemné a tvořivé atmosféře mobility.

Mgr. Blanka Babická, Ph.D., organizátorka BIP, Ústav cizích jazyků PdF UP

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)