Vánoční přání Martina Procházky, rektora Univerzity Palackého

Foto: Vojtěch Duda
Středa 22. prosinec 2021, 17:30

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a milí studenti,

s nadcházejícím koncem roku bych vám velmi rád popřál krásné vánoční svátky ve společnosti vašich nejbližších a také hodně zdraví a štěstí v novém roce. Na zdraví přitom vzhledem k​e své lékařské profesi a také kvůli probíhající pandemii kladu obzvláštní důraz.

Máme za sebou další náročný rok, v němž jsme se všichni museli vyrovnávat s řadou obtížných situací, do nichž jsme se zdaleka nedostali pouze vinou koronaviru. Pandemie samotná totiž obnažila mnohem více společenských problémů a odkryla lidské charaktery, jejichž vzájemné střety zasáhly do života každého z nás. Společnost se polarizuje, lidé se dostávají do vzájemných konfliktů, přátelé a známí se od sebe odvracejí. Stupňují se negativní postoje a agrese i vůči těm, kteří ze všech sil pomáhají.

Právě čas vánočních svátků a novoročního bilancování by ale každý z nás mohl využít k tomu, abychom se na chvíli zastavili a zamysleli se nad situací, v níž se nacházíme. K této myšlence mě inspirovala slova ​Jeho ​Excelence Mons. Jana Graubnera, která pronesl během adventního setkání v olomouckém Arcibiskupském paláci, kde jsem měl tu čest být přítomen. „Co je dobro a co zlo, si rozhodne každý sám, když už vlastní já povýšil na místo neomylného boha. A protože nejvyšší může být z logiky věci vždy jenom jeden, stávají se všichni ostatní konkurenty. Pak chybí přátelé či spolupracovníci. Váznou vztahy. Protože láska či důvěra jsou vztahy, řadí se mezi nedostatkové zboží také. Bez lásky chybí štěstí. Bez důvěry nefunguje nic,“ řekl mimo jiné otec arcibiskup.

Důvěřujme. Kdo jiný by měl důvěřovat vědě a odborníkům, než právě my na Univerzitě Palackého. My, kteří se na výzkumu a vědeckých objevech a také na výchově vědců a dalších skvělých odborníků podílíme. Důvěřujme a s touto důvěrou a láskou budujme a udržujme vzájemné vztahy. Bez nich nejsme nic. Stačí, když se při hodnocení uplynulého roku na toto téma zaměříme a do nového roku vstoupíme s odhodláním svým osobním vkladem přispět k tomu, aby byl lepší než ten právě končící. Určitě to dokážeme.

Rád bych vám všem poděkoval za všechno, co pro Univerzitu Palackého děláte. Za to, že ji úspěšně reprezentujete, pomáháte udržovat její dobré jméno a upevňovat její pozici a roli ve vzdělávání, vědeckém bádání i ve společnosti. Těším se, že se budeme setkávat i v roce 2022.

 

Martin Procházka, rektor UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)