Vánoční přání Univerzitě Palackého

Rektorát UP.
Foto: Vojtěch Duda
Pondělí 21. prosinec 2020, 16:00

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

ve světle událostí minulých dní na naší univerzitě a také v celé společnosti je předvánoční čas konfrontován mnohými otazníky, nejistotami a také pochybami. Obvykle se v těchto dnech vzájemně setkáváme, přejeme si vše dobré a připravujeme se na klid vánočních svátků.

Všichni víme a také cítíme, že vývoj posledních dní na naší univerzitě s sebou nese spíše atmosféru neklidu a společenská situace, spojená s pandemií a jejími důsledky, nám k radosti také příliš nepřispívá. Nicméně stejně tak, jako naši kolegové, studenti naší univerzity a také přátelé a rodiny čelí této mimořádné výzvě naší doby a statečně bojují mnohdy s nasazením vlastního zdraví, jsme přesvědčeni, že neklid a nejistoty uvnitř naší univerzity společně překonáme.

Poslední vývoj a měsíce života Univerzity Palackého prokázaly, že je nutné nejen respektovat a tolerovat pevnost v názorech i činech všech našich kolegů a kolegyň, ale také ji vyžadovat. Musíme nadále konat dle našich slov a v naše slova i konání věřit. Na akademické půdě, a zvláště na půdě naší univerzity je tento způsob jednání nezbytným standardem. Důvěra, čestnost a kolegialita, sledování společných cílů a hodnot a také vzájemná úcta jsou vánoční hvězdou, kterou nyní všichni nejen potřebujeme, ale na naši univerzitní oblohu musíme společně přinést. Není třeba nahodilých konjunkcí ani zářících hvězd, které budou za hodinu, nebo za týden v jiné pozici anebo zcela zmizí za horizontem. Všichni cítíme, že součástí té vánoční, té naší, která svítí neochvějně na témže místě, bez ohledu na to, zdali vyšel měsíc, či zda obloha potemněla, je spolu s našimi nejbližšími, rodinou a přáteli právě naše Univerzita.

Události uplynulého týdne v nás mohly vzbudit dojem, že v novodobé éře hodnoty a principy, mezi něž patří nejen akademická práva a svobody, ale také vzájemný respekt a důvěra, nejsou zcela naplňovány. Jenže naplňovány být musí, svázány s pevným slovem a činy, a jsou třeba. O to víc je modus vivendi et operandi pro dobro společné věci jediným způsobem, díky němuž bude naše hvězda svítit i nadále a díky kterému se všichni můžeme vydat výš a kupředu.

Dovolte, abychom popřáli nám všem krásné a klidné svátky. Nám všem, na fakultách, centrech, jednotkách, zkrátka na celé naší univerzitě. Dovolte, abychom nejen popřáli, ale také vás všechny ujistili, že rok 2021 bude rokem, kdy bude mít Univerzita Palackého devět svébytných součástí a jako celek se bude rozvíjet v duchu jejích tradic, hodnot a principů a také řídit rozumem a srdcem.

Vít Zouhar

Libuše Ludíková

Peter Tavel

Josef Zadražil

Zdeněk Pechal

Martin Kubala

Michal Šafář

Václav Stehlík

Martin Procházka

Michal Malacka

Zpět