Ve světě 141., v tuzemsku druhá. Univerzita Palackého si v hodnocení polepšila

Repro: Žurnál UP
Středa 10. březen 2021, 13:00 – Text: Martina Šaradínová

Již druhým rokem po sobě si Univerzita Palackého vylepšila své postavení v mezinárodním žebříčku THE Emerging Economies University Rankings 2021, který hodnotí vysoké školy v zemích s rozvíjející se ekonomikou. Mezi více než 600 univerzitami se umístila na 141. pozici a meziročně si polepšila o čtyři místa. Ve srovnání tuzemských vysokých škol se poprvé umístila na druhé pozici hned za Univerzitou Karlovou.

Pro letošní vydání bylo hodnoceno celkem 606 vysokých škol, což je o 73 více než před rokem. Z tuzemských vysokých škol mezi nimi bylo 18 vzdělávacích institucí. Olomoucké vysoké učení se mezi nimi poprvé umístilo na druhém místě, když přeskočilo Masarykovu univerzitu, která je 160. Za nimi následují Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické či Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a další.

„Pozvolný posun výše je důsledkem naší systematické snahy vylepšovat kvalitu a výkon univerzity v jednotlivých oblastech. Úspěch je o to cennější, že hodnocených univerzit každý rok přibývá. Druhé místo v České republice je zároveň závazkem do budoucna pro nové vedení univerzity, aby tuto pozici minimálně udrželo či vylepšilo,“ uvedl k výsledkům rankingu rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller.

Organizátoři vysoké školy hodnotí na základě 13 indikátorů v pěti oblastech, mezi něž patří citace, příjmy z průmyslu, mezinárodní prostředí, výzkum a výuka. UP si vylepšila skóre ve většině z nich.

„I v letošním roce přispěly k posunu v žebříčku zejména parametry tvůrčí činnosti, přičemž největší podíl na vzestupu měly zvláště citace našich prací a výsledky v oblasti výzkumu, za což patří dík našim pracovníkům. Na další podporu podmínek pro tvůrčí činnost na UP jsme se také snažili myslet i při aktuální přípravě strategického záměru univerzity na příštích deset let tak, abychom zlepšili podmínky pro tvůrčí činnost nejen našich akademických pracovníků, ale i doktorandů a také akcentovali podporu spolupráce mezioborových týmů,“ doplnila k výsledkům prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UP Hana Marešová.

V mezinárodním srovnání si nejlépe vedou vzdělávací instituce z Číny, jen v první desítce jich je sedm. Českých vysokých škol v žebříčku sice přibývá – například před pěti lety v něm měla Česká republika jen osm zástupců –, se stoupajícím počtem hodnocených institucí se však umístění tuzemských reprezentantů spíše zhoršuje. Zatímco v roce 2018 bylo v TOP300 hned 12 českých univerzit, v roce 2021 jich je pouze šest. Podrobné informace jsou dostupné zde.

Zpět