Vědci rozšíří spolupráci se šlechtiteli

Ilustrační foto.
Zdroj: ÚEB
Sobota 1. prosinec 2018, 8:00 – Text: Martina Šaradínová, Radka Kvasničková

Olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) Akademie věd ČR, které je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), se stalo členem nově vzniklého Biotechnologického národního centra kompetence pro genotypování rostlin.

Jedná se o jediné národní centrum kompetence (NCK) v biologických vědách, jež si klade za cíl propojit základní a aplikovaný výzkum v oblasti rostlinných biotechnologií se šlechtitelskými firmami a podpořit tak konkurenceschopnost českého zemědělství s přesahem do odvětví potravinářského a pivovarnicko-sladařského.

V Biotechnologickém národním centru kompetence pro genotypování rostlin programu Technologické agentury České republiky (TA ČR) spolupracuje kromě ÚEB sedm dalších výzkumných ústavů a čtyři komerční společnosti. Celý projekt koordinuje společnost Zemědělský výzkum Troubsko.

Olomoučtí vědci si byli už dlouho vědomi problémů s přenosem výsledků výzkumu do praxe, a proto v rámci programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 iniciovali v loňském roce vznik Aplikační laboratoře pro zemědělský výzkum. Zájem o služby tohoto pracoviště je enormní. Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum ale musela doposud hospodařit s omezenými finančními prostředky z AV ČR.  Díky finanční podpoře TA ČR bude možné spolupráci se šlechtiteli výrazně rozšířit.

„Je to první projekt tohoto typu v České republice a my jsme velmi rádi, že se na něm můžeme podílet. Některé metody umíme nejlépe na světě a mne těší, že můžeme šlechtitelům nabídnout naše know-how a propojit vědu s praxí tak, jak je dnes běžné v mnoha zemích západní Evropy. Velké šlechtitelské firmy ve Francii, Německu, USA či v Anglii mají vlastní laboratoře zaměřené na metody molekulární biologie a genomiky. V České republice je situace jiná a pro většinu firem je zřízení takových laboratoří mimo jejich finanční možnosti. Bez nových metod by ale časem nebyli čeští šlechtitelé schopni konkurovat zahraničí,“ uvedl vedoucí olomouckého pracoviště ÚEB a vědecký ředitel CRH Jaroslav Doležel.

Dotace TA ČR činí pro všechna zúčastněná pracoviště 56 milionů korun na pilotní dvouleté období. Po této fázi se předpokládá prodloužení o další tři roky.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)