Vědecká rada FZV UP má dva nové členy

Foto: Žurnál Online
Pondělí 19. únor 2024, 11:15 – Text: David Kresta

Vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Daniel Šaňák a děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Michal Vostrý jsou novými členy Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého. Jejich nominaci schválil v uplynulém týdnu Akademický senát FZV UP.

Návrh předložil děkan fakulty Jiří Vévoda. „Oba pokládám za vynikající odborníky ve svém oboru, proto jsem se je rozhodl navrhnout ke schválení a jsem rád, že se stanou významnou posilou naší vědecké rady,“ uvedl.

Daniel Šaňák studoval na Lékařské fakultě UP a od roku 2001 působí na Neurologické klinice LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc. Od roku 2011 je vedoucím lékařem Komplexního cerebrovaskulárního centra Fakultní nemocnice Olomouc. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje především na cerebrovaskulární onemocnění a je autorem nebo spoluautorem 87 původních vědeckých prací. Od loňského roku je garantem magisterského programu Specializace v ošetřovatelství – Ošetřovatelská péče v interních oborech v Ústavu ošetřovatelství Fakulty zdravotnických věd UP.

Michal Vostrý absolvoval na Fakultě zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem v oboru Ergoterapie, poté vystudoval na Pedagogické fakultě UJEP magisterský obor Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce, resp. Speciální pedagogika – poradenství. Doktorský titul v oboru Speciální pedagogika získal na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Na fakultě zdravotnických studií byl od roku 2021 do loňska vedoucím Výzkumného centra, zastával zde rovněž post proděkana pro vědu a internacionalizaci. Od listopadu 2023 je novým děkanem Fakulty zdravotnických studií UJEP.

„Odborná specializace profesora Šaňáka a doktora Vostrého je v souladu se zaměřením naší fakulty a myslím si, že oba budou pro vědeckou radu a další rozvoj fakulty velkým přínosem," uvedla statutární zástupkyně děkana a proděkanka pro internacionalizaci Jarmila Zimmermannová.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)