Vědecké úspěchy i bouřlivé změny. Zbyněk Svozil se ohlédl za osmi lety ve funkci děkana

Bilancující Zbyněk Svozil. Foto: Martin Višňa
pátek 15. prosinec 2017, 13:54 – Text: Martin Višňa

Naposledy v pozici děkana před akademickou obec fakulty tělesné kultury předstoupil Zbyněk Svozil, aby se ohlédl za svými dvěma funkčními obdobími v čele fakulty. Při bilancování si posteskl nad stavem financování vysokých škol, zároveň ale připomněl, že fakulta má být na co hrdá, a poděkoval za práci svému proděkanskému týmu i vedoucím kateder a dalším zaměstnancům.

„Dovolím si takové srovnání. Když se nyní loučil s akademickou obcí děkan brněnské fakulty sportovních studií Jiří Nykodým, začal slovy ‚před osmi lety a osmi kily‘. Také jsem si to spočítal. Na kila jsem na tom o něco lépe, ale co se týče roků, řekl bych, že u mě je to osm krát dvě. Byla to doba výživná, plná událostí a zanechala na mě jisté následky,“ zahájil zlehka své ohlédnutí Svozil.

Vzápětí už vzpomněl restrukturalizaci fakultních pracovišť, která v letech 2010 a 2011 vzbudila mnoho emocí. „I přes tehdejší četné dotazy a poznámky o nesystémovosti změn ale struktura kateder vydržela dosud a dokonce po celou dobu se stejnými vedoucími,“ podotkl děkan.

V té době fakulta řešila také problémy se zchátralými objekty po sovětské armádě a bezdomovci, kteří je obývali. Na jejich místě dnes stojí komplex Aplikačního centra BALUO a čerstvě dostavěného Centra kinantropologického výzkumu, kam se v příštím roce nastěhují Institut aktivního životního stylu a katedra přírodních věd v kinantropologii. Tato největší investiční akce samozřejmě nemohla zůstat nezmíněna, stejně jako aktuální projekt, díky němuž budou v následujících letech rekonstruovány a modernizovány výukové prostory fakulty.

Studenti a finance

Na přetřes přišly i klesající počet studentů, jichž má aktuálně fakulta přes 1800, nebo vývoj finančních prostředků, se kterými se v posledních letech hospodařilo. „Musím bohužel konstatovat, že od roku 2009 jsme nikdy nedosáhli na takovou výši prostředků za studenty a za vědu, jako jsme měli tenkrát, a to ani přes zvýšení v letošním roce. Věřím, že politici dostojí slibům a skutečně zlepší financování vysokých škol, protože je to opravdu neúnosné a prostředky jsou na samé hraně,“ komentoval Svozil.

Stejně tak věří, že se vyplatí čas zaměstnanců nejen fakulty, ale celé univerzity aktuálně strávený nad přípravou podkladů pro žádost o institucionální akreditaci, která byla velkou administrativní zátěží.

Nový prorektor

Pozitivy končící děkan nešetřil v souvislosti s vědou a výzkumem a rozvojem zahraniční spolupráce. Přítomným připomněl nedávné umístění fakulty na 101.–150. místě v prestižním žebříčku sportovních škol Shanghai Ranking, za fakultní zlato a vlajkovou loď české kinantropologie označil vydávaný časopis Acta Gymnica, který je nově indexován na Web of Science a fakulta bude usilovat o získání impaktu. Zmínil také význam mezinárodních studií IPEN a HBSC, na kterých se odborníci z fakulty podílejí, nebo úspěšnost v získávání projektů Grantové agentury ČR. Aktuálně fakulta uspěla s pěti žádostmi – čtyřmi standardními projekty a jedním juniorským.

„Velmi dobře jsme posuzováni i v oblasti zahraničních vztahů, což mimo jiné dokazuje i fakt, že si našeho proděkana pro zahraničí Martina Kudláčka, který tím opravdu žije, vybral rektor Jaroslav Miller do svého prorektorského týmu,“ upozornil Svozil.

Své bilancování Zbyněk Svozil zakončil mottem, se kterým šel v roce 2009 do děkanských voleb a které je podle něj stále platné – „Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme“. A novému děkanovi, Michalu Šafářovi, který do čela fakulty usedne 9. února 2018, přeje především hodně pozitivní energie a nálady.