Vědecký stand-up no. 5: Představení projektu v 15 minutách

Úterý 5. březen 2024, 12:07 – Text: Lenka Peřinová
  • Zajímá vás, co se na teologické fakultě děje v oblasti bádání?
  • Chcete slyšet, čemu se naši vědci věnují?
  • Na vysvětlení své práce dostanou pouhých 15 minut, jak tuto výzvu zvládnou?

Čtveřice vědců vystoupí ve středu 10. dubna 2024 ve 14 hodin v aule CMTF UP v Univerzitní ulici. Prezentace přednášejících jsou limitovány konkrétním časovým úsekem, a to přesně 15 minutami. Po vystoupení všech vědců bude čas na otázky z publika a diskuzi. Na pátý Vědecký stand-up zveme nejen zaměstnance a studenty fakulty/univerzity, ale také všechny zájemce z řad veřejnosti.

„Navazujeme na naši tradici krátkých, ale obsahově naplněných setkání, při nichž mají naši vědci čas a prostor prezentovat své badatelské výstupy. Hledali jsme formát vhodný pro představení výzkumů, projektů nebo diplomových prací, troufám si říct, že jsme jej nalezli. „Patnáctiminutovka“ je výzvou pro samotné vědce a příjemným časovým úsekem pro posluchače. Vidím v této akci příležitost k tomu, abychom se z úspěchů svých kolegů mohli radovat, a také poučit,“ uvedla proděkanka pro organizaci, rozvoj a vnější vztahy dr. Marta Lucie Cincialová.

Vystupující/přednášející:

prof. Martin Cajthaml

Kořeny mravního zla. Edice textů z pozůstalosti Dietricha von Hildebranda

Dietrich von Hildebrand byl významnou osobností rané fenomenologie. Je znám především svými spisy k etice. Nejvýznamnějším z nich je kniha Křesťanská etika z r. 1953. Čtvrtá, závěrečná část tohoto díla přináší pozoruhodné pojednání o příčinách mravního zla. Dosud se mělo za to, že jde o nejrozsáhlejší pojednání tohoto tématu ve von Hildebrandově díle. Můj objev rozsáhlých materiálů k problematice mravního zla ve von Hildebrandově pozůstalosti uložené v Bavorské státní knihovně v Mnichově však ukázal, že tomu tak není. V přednášce seznámím s edičním projektem, jehož cílem je zpřístupnit čtenářské veřejnosti tuto významnou a dosud zcela neznámou část von Hildebrandova myšlenkového odkazu. Jedná se o vůbec první kritickou edici spisů z von Hildebrandovy pozůstalosti.


doc. Jana Plátová

Alternativní (?) text Markova evangelia v Klementově homilii Quis dives salvetur?

Klement z Alexandrie je znám především jako autor trojice děl Proprepticus, Paedagogus, Stromata, ale je rovněž autorem kratšího spisu s názvem Quis dives salvetur? (Jaký boháč může být spasen?). Tento text přináší originální svědectví o soužití chudých a bohatých křesťanů v alexandrijské církvi konce 2. století a je prvním alegorickým výkladem perikopy o povolání bohatého člověka (srv. Mt 19,16-30; Mk 10,17-31; Lk 18,18-30). Budeme se ptát, proč Klement v tomto spise preferuje text Mk, nikoli text Mt, jak to bylo u starověkých křesťanských autorů obvyklé a proč se Klementem uváděný text liší od dnešního kanonického znění. Je to nemístný pokus evangelní text "přizpůsobit" potřebám bohatých křesťanů a učinit pro ně Ježíšův radikální požadavek snazší, nebo jde o doklad nějaké rané alternativní (?) verze Mk?


doc. Dominik Opatrný

Odpustek z božského práva: Teologické kontroverze ohledně porciunkulového zázraku

Když byl jednoho lednového dne svatý František pokoušen, skočil nahý do trní, které hned zázračně vykvetlo bílými a červenými růžemi. Světec je pak natrhal a donesl papeži na důkaz, že sám Kristus udělil bezplatné plnomocné odpustky kostelu Panny Marie andělské. Původ této legendy je dnes dobře zmapován, stejně jako rozmach a úpadek stejného motivu v ikonografii. Málo pozornosti bylo ale věnováno souvisejícím teologickým kontroverzím, ať už uvnitř katolické církve, nebo v dialogu s protestanty. Kdo autenticitu zázraku napadal a proč? Kdo ji hájil a jak?


Mgr. Michal Kalman, Ph.D.

Představení mezinárodní vědecké studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků (HBSC) 

Cílem této prezentace je představit studii Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), mezinárodní výzkumný projekt realizovaný ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), zaměřený na zdraví a welbeing adolescentů v Evropě a Severní Americe. Od svého zahájení v roce 1982 HBSC provádí školní průzkumy každé čtyři roky, což umožňuje srovnání dat v čase a mezi zeměmi. HBSC zahrnuje 51 zemí s více než 450 výzkumnými pracovníky. Data HBSC hrají důležitou roli na národní, regionální a mezinárodní úrovni. Nabízejí pohledy na zdraví adolescentů, sociální determinanty zdraví a informují politiku za účelem zlepšení životů mladých lidí. Prezentace zdůrazní cíle studie, metodologii, její významný dopad na pochopení zdraví adolescentů a její rozsáhlou síť účastnických zemí.


Prezentace přednášejících jsou limitovány konkrétním časovým úsekem, a to přesně 15 minutami. Po vystoupení přednášejících bude čas na otázky z publika a diskuzi.


 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)