Vědkyně se mohou ucházet o Cenu Milady Paulové

Profesorka Milada Paulová.
Foto: NKC SOC AV ČR
pondělí 30. červenec 2018, 13:00 – Text: Ivana Pustějovská

Vědkyně mohou získat Cenu Milady Paulové. Desátý ročník soutěže o cenu za celoživotní přínos vědě vyhlásilo ministerstvo školství spolu s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd. Cena bude udělena v oblasti věd o vzdělávání a výchově nebo také věd edukačních.  

Smyslem udílení ceny je veřejně a také formou finančního daru ocenit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují. Ocenění je určeno významným vědeckým osobnostem za jejich přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Cena nese jméno historičky Milady Paulové, která jako první žena získala v roce 1925 právo přednášet na české univerzitě a v roce 1939 se stala také první profesorkou na našem území. (O Miladě Paulové se můžete více dozvědět například v textu Akademického bulletinu Akademie věd ZDE).

Každým rokem je cena udělována v jiném oboru. V minulých ročnících byly vyznamenány vědkyně například z oblasti klinické medicíny, stavebního inženýrství a architektury, historických věd, chemie či ekonomie. Její historicky první laureátkou se v roce 2009 stala profesorka Milena Rychnovská z přírodovědecké fakulty UP. Vědkyně z olomoucké univerzity se dostaly do nejužších nominací i v pozdějších letech.

Letošní ročník si podle vyhlašovatelů klade za cíl ocenit a poukázat na práci vědkyň v oblasti věd o vzdělávání a výchově, které v současné době zaznamenávají značný rozvoj související s jejich významem a dopadem na jedince a celou společnost. Jejich působení zahrnuje vzdělávání dětí, mládeže a dospělých a také vzdělávání v období stáří.

Pedagogické profese ve veřejné sféře byly historicky jednou z prvních oblastí, ve které bylo ženám umožněno působit. Jak připomínají organizátoři soutěže, v roce 1880 připadalo na deset tisíc zaměstnaných žen jen 33 učitelek nebo vychovatelek veřejných ústavů. Dnes na pedagogických fakultách studuje 80 procent žen a pozici docentek podle ministerských statistik zastává 46 procent. Akademickou hodnost profesor má ale jen 26 procent žen. Ministerstvo školství proto ocení celoživotní přínos žen této vědecké disciplíně a zviditelní ty, jejichž vědecká práce je pro rozvoj oboru dlouhodobě nejzásadnější.

Cena Milady Paulové je spojena s finančním oceněním ve výši 250 tisíc korun. Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce. Uzávěrka přijímání nominací je 21. září 2018. Předání ceny se uskuteční 27. listopadu 2018. Podrobnosti na webu MŠMT.