Veřejné obhajoby přiblížily bohatou vědeckou činnost pedagogické fakulty

Veřejné obhajoby IGA grantů připomněly, jak širokému spektru oblastí se Pedagogická fakulta UP věnuje ve své vědecké činnosti.
Fotogalerie: Lukáš Blokša
Pondělí 27. březen 2023, 12:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Řešitelé z Pedagogické fakulty UP prezentovali výstupy více než třiceti různých projektů studentské grantové soutěže (IGA) podpořené v roce 2022. Během veřejné obhajoby, která se uskutečnila v malé aule fakulty, se tak hovořilo o nejrůznějších výzkumných tématech, jimž se věnují nejen akademici uvedené fakulty, ale i jejich studenti.

Jaká je připravenost budoucích učitelů k výuce mediální výchovy? Používají učitelé druhého stupně základních škol inovativní metody ve výuce literární výchovy? Jaká je digitální gramotnost ve výuce matematiky na prvním stupni základních škol? Jaký význam mohou mít primární pohybové dovednosti pro připravenost ke čtení žáků prvního ročníku základních škol? Kdo se zabývá vzděláváním dětí se vzácnými onemocněními? O těchto a řadě dalších témat se debatovalo během veřejných obhajob IGA grantů v malé aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

„Na naší fakultě jsou tyto obhajoby tradicí. Jsou prostorem pro prezentaci výsledků výzkumu i pro jejich kolegiální sdílení. Obhajoby zároveň chápeme jako součást dalšího růstu studentů, kteří se tak učí prezentovat svou odbornou práci,“ řekl Stanislav Štěpáník, proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia PdF UP.

Obhajoby podle něj pravidelně prezentují spektrum činností, které má Pedagogická fakulta UP v oblasti výzkumné práce, jakož i obrovský interdisciplinární potenciál jednotlivých výzkumných témat. „I letošní obhajoby se uskutečnily v dělné atmosféře, mnohé příspěvky ukázaly velký potenciál pro další práci a vzbudily živý ohlas publika,“ doplnil proděkan PdF UP.

Během dne se tak zájemci například seznámili s projektem, v němž se tým Radky Dofkové, vedoucí katedry matematiky a zároveň proděkanky pro studium PdF UP, věnoval digitálním prostředkům ve výuce matematiky. Projekt s názvem Digitální gramotnost ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ vznikl z potřeby digitálního vzdělávání v uvedeném předmětu a podle Radky Dofkové bylo jeho cílem i to, aby se dané problematice věnovali ve svých kvalifikačních pracích studenti. Ti s celým týmem ve výsledku nabídli i řadu zajímavých námětů využitelných v praxi. Jan Chrastina z Ústavu speciálněpedagogických studií představil projekt, v němž se odborníci věnují skupině dětí se vzácným onemocněním a jejich specifickým potřebám ve vzdělávání. Jde konkrétně o osoby s Duchennovou svalovou dystrofií a se spinální muskulární atrofií. Zdeněk Rechtík z katedry primární pedagogiky hovořil o práci v projektu s názvem Význam primárních pohybových dovedností v predikci percepční zralosti a připravenosti ke čtení žáků 1.ročníku základních škol a mimo jiné uvedl, že motorické dovednosti mohou mít vliv na výuku čtení. Pro mnohé pak mohlo být zajímavé i sdělení Jiřího Kantora z Ústavu speciálněpedagogických studií, který prezentoval výsledky projektu s názvem Efektivita vibroakustické terapie na snížení stresu ve vzdělávacím prostředí se zaměřením na speciální potřeby.

Veřejné obhajoby IGA grantů se uskutečnily v rámci Dnů vědy a umění PdF UP, jejichž bohatý program nabízí od března až do května různé přednášky, workshopy, konference i komentované prohlídky a performance. Už v polovině března zahájila celý blok katedra primární a preprimární pedagogiky, která se v edukačním odpoledni věnovala rodičům dětí na základních školách. Odezvu mají Dny vědy a umění i na katedře výtvarné výchovy, kde se uskuteční textilní workshop či celý soubor akcí pod jednotným označením Be-on the Screen. Zájemci se mohou těšit například i na ilustrátorský workshop s Kateřinou Janků. Do letošních Dnů vědy a umění se svými akcemi zapojí také Ústav pedagogiky a sociálních studií, který připravuje program věnovaný technologii řízení outdoorových her, nebo katedra psychologie a patopsychologie, která chystá seminář o tom, jak pracovat s náročným chováním dětí. Programovou událost tradičně nabídne i katedra antropologie a zdravovědy, a to se svým Dnem zdraví. Katedra hudební výchovy přispěje studentskou multižánrovou performancí. Každoroční konferenci, letos pod názvem Výzvy primárního vzdělávání v matematice jako součást učitelství pro 21. století, chystá katedra matematiky, katedra biologie přispěje do pestrého programu svou badatelskou výukou pro žáky ZŠ, a to na téma Tajemství ukrytá v horninách aneb Jak to všechno víme? Celý program Dnů vědy a umění najdete zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)