Vítejte na „boží“ fakultě

Ze zápisu prvních ročníků v aule CMTF, kde studenty přivítal proděkan pro studium Jiří Pospíšil.
Foto: Martin Višňa
Sobota 5. září 2020, 7:00 – Text: (vim)

I cyrilometodějská teologická fakulta se začátkem akademického roku vítá na své půdě nové, byť zarouškované, tváře. Do prvních ročníků by mělo nastoupit přes dvě stě úspěšných uchazečů o studium programů zaměřených na teologii či sociální práci a zcela nově také na etiku a kulturu v mediální komunikaci. Fakulta přitom s ohledem na rizika spojená se šířením koronaviru ustoupila od pořádání imatrikulace. Svůj slib tedy prváci podepisují rovnou při zápisu ke studiu. Tam na ně vedle vyplnění potřebných dokumentů a spousty informací čeká i průvodce Kudy Kam, který jim jistě usnadní další kroky na CMTF, Univerzitě Palackého, v Olomouci... Tak tedy vítejte a ať se daří!

Zpět