Vladimír Palička: Nadační fond UP je naděje do budoucna

Profesor Vladimír Palička.
Foto: Archiv VP
sobota 10. listopad 2018, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Nadační fond Univerzity Palackého, který podporuje mladé vědecké a umělecké talenty, chce oslovit a získat další dárce. Proto v tomto roce odstartoval kampaň nazvanou „Darujte příležitost!“. Podpořit se ji rozhodla i řada úspěšných absolventů. Některé jsme již zmínili na stránkách Žurnálu Online dříve, další představíme v našem seriálu v průběhu zimního semestru. Dozvíte se, co je k podpoře Nadačního fondu UP vedlo i proč se stále zajímají o dění na naší univerzitě.

Dnes odpovídá na otázky Žurnálu Online Vladimír Palička, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové, absolvent Lékařské fakulty UP.

Jaký význam pro vaši současnou kariéru mělo studium na Univerzitě Palackého?

Studium na lékařské fakultě mi dalo nejen základní lékařské vzdělání, ale v mnohém mne poučilo i o lidských vztazích a hodnotách. Studoval jsem v šedesátých letech minulého století, což byla doba v mnohém krásná, zajímavá a nadějná, leč ukončená brutální okupací. I chování osobností v této době bylo velkým poučením. Bohužel, v obou směrech.

V čem je pro vás přínosné udržovat kontakt se svou alma mater?

Mám tu čest být členem Vědecké rady lékařské fakulty a je to pro mne možnost stále alespoň malým dílem pomáhat jejímu rozvoji. Doufám, že také přispívám k vědeckým a lidským kontaktům.

Co říkáte aktivitám Nadačního fondu UP a proč jste se ho rozhodl podpořit?

Velmi mne oslovila možnost, kterou současně vnímám jako závazek, podpořit osobním příspěvkem mladé začínající vědce a studenty. Nadačních aktivit je mnoho, ale u této byl zřetelný cíl, doložený skutky. Je to naděje do budoucna.

Zpět