Voliči poslali do senátu právnické fakulty jedenáct nováčků

Na právnické fakultě se volilo v předsálí auly od 5. do 9. listopadu. Foto: Eva Hrudníková
pondělí 12. listopad 2018, 14:30 – Text: Eva Hrudníková

Výrazné obměny dozná složení akademického senátu právnické fakulty. Ze současných patnácti senátorů budou pouze čtyři ve své funkci pokračovat. Rozhodly o tom volby, jejichž výsledky v pátek zveřejnila volební komise. Senátoři budou svou funkci zastávat tři roky.

Nové členy senátu vybírala akademická obec z 32 jmen. Do akademické komory se mohlo dostat devět, do studentské pak šest kandidátů, kteří získají nejvíce hlasů v jednotlivých kuriích. Voleb se účastnilo 73 procent voličů z řad akademiků, studentů přišlo 14 procent. Jeden hlasovací lístek označila komise za neplatný.

Mezi akademiky obdržel nejvíce hlasů dlouholetý senátor Michal Bartoň, docent katedry ústavního práva, který akademický senát vede již tři funkční období v řadě. Michala Bartoně do dalšího funkčního období poslalo 45 voličů. Své mandáty dále obhájili Veronika Tomoszsková, Kateřina Frumarová a Václav Stehlík. K nim se přidá pět nováčků.

Oproti tomu studentská kurie bude kompletně nová. Nejvíce voličů podpořilo Jiřího Stýbla, kterému komise napočítala 129 hlasů. Zajímavostí je, že všichni studentští senátoři jsou muži a spolužáci. Společně studují třetím rokem obor Právo.

„Mám radost ze zájmu o volby a také z toho, že již tradičně mezi akademiky zvítězil docent Bartoň. Voliči rozhodli, že budeme mít širokospektrý samosprávný fakultní orgán složený z osobností, které dobře znají prostředí fakulty i Univerzity Palackého. Mezi novými fakultními senátory je bývalý děkan právnické fakulty a bývalý prorektor, současní univerzitní senátoři, bývalá proděkanka, dva vedoucí kateder, dvě kolegyně znalé rozpočtového práva, kolega, který se letos zasadil o vydání Digest, a šest nových studentů. Těším se na společná jednání, která pomohou zlepšovat fungování naší fakulty,“ okomentovala výsledek Zdenka Papoušková, děkanka fakulty.

Funkční období stávajícího fakultního senátu končí 21. listopadu. Po tomto datu se sejdou noví senátoři na svém prvním zasedání, kde si mimo jiné zvolí předsedu a místopředsedu.

Současně s volbami do fakultního senátu se na právnické fakultě uskutečnily i doplňovací volby do Akademického senátu UP. Členové akademické obce v nich vybírali, tentokrát společně akademici a studenti, ze dvou kandidátů jednoho studentského senátora. V těchto volbách komise napočítala 256 platných hlasů, přičemž vítěz Marek Stratilík jich získal 160.

Kroužkovat vybrané kandidáty mohli voliči v předsálí auly od 5. do 9. listopadu. Na průběh voleb dohlížela tříčlenná komise. „Volby se uskutečnily v souladu s volebním a jednacím řádem fakulty, žádné komplikace jsme nezaznamenali. Mile nás překvapila hojná účast akademiků,“ zhodnotila Kamila Bubelová, předsedkyně volební komise.

Další zajímavostí právě skončených voleb je, že všichni tři senátoři, kteří zastupují právnickou fakultu v Akademickém senátu UP – Veronika Tomoszková, Michal Malacka a nově Marek Stratilík, usednou i v senátu fakultním.

Kompletní výsledky voleb najdete na fakultním webu.

Složení AS PF UP pro funkční období 2018-2021 (řazeno podle počtu hlasů)

Učitelská kurie: Michal Bartoň*, Veronika Tomoszková*, Petr Dostalík, Jana Bellová, Kateřina Frumarová*, Michal Malacka, Václav Stehlík*, Taťána Špírková, Renáta Šínová

Studentská kurie: Jiří Stýblo, František Kousal, Marek Stratilík, Jaroslav Křepelka, Martin Dvořák, Tomáš Pustka
*obhájili mandát

 

Doplňovací volby do AS UP do studentské kurie
Marek Stratilík