Všeobecné sestry získají díky kurzu oprávnění vést praxe studentů

Jeden z modulů kurzu vedla proděkanka Zdeňka Mikšová.
Foto: Archiv FZV
neděle 7. května 2017, 08:00 - Text: Velena Mazochová

Příležitost získat certifikát k vedení odborných praxí studentů nelékařských zdravotnických nabídl kurz, který pro všeobecné sestry poprvé připravili odborníci z Ústavu ošetřovatelství fakulty zdravotnických věd. V tomto semestru se jej účastní téměř čtyři desítky zájemců z olomoucké fakultní a vojenské nemocnice a z Uherskohradišťské nemocnice.  

Pozvánku k účasti využily všeobecné sestry z chirurgických a interních oddělení, specializovaných pracovišť intenzivní péče i oddělení psychiatrie, pediatrie nebo geriatrie. „Kurz je určen registrovaným všeobecným sestrám, které mají za sebou minimálně dvouletou praxí u lůžka pacienta,“ doplnila manažerka kurzu Blažena Ševčíková, odborná asistentka Ústavu ošetřovatelství FZV. 

Obsah kurzu, který byl zahájen na začátku dubna, tvoří tři moduly zaměřené na teorii ošetřovatelství, pedagogiku, legislativu a na otázky organizace studia ošetřovatelství.  Součástí je i splnění vlastní mentorské praxe. „Kurz bude ukončen v červnu závěrečnou zkouškou, sestavenou z deseti až patnácti okruhů témat. Získaný certifikát bude všeobecnou sestru opravňovat k vedení klinické praxe studenta fakulty zdravotnických věd na jejím mateřském pracovišti,“ objasnila Blažena Ševčíková.  

Základní praxe absolvují studenti oboru Všeobecná sestra v prvním a druhém ročníku na nemocničních pracovištích chirurgie, interny a geriatrie. Praxi na specializovaných pracovištích plní studenti třetích ročníků. V tomto akademickém roce se na povolání všeobecných sester v prezenčním studiu připravuje celkem 129 posluchačů fakulty zdravotnických věd.