Vydavatelství UP vytvoří speciální edici pro didaktiky

Foto: Vojtěch Duda
Čtvrtek 27. srpen 2020, 8:02 – Text: Ivana Pustějovská

Novou knižní edici chystá Vydavatelství Univerzity Palackého. Zahrnovat bude didaktiky různých oborů a vznikla ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP.

Stejný formát, stejná grafická úprava a stejná pravidla, to je ve zkratce princip nové edice, podle kterého budou knihy do ediční řady vybírány. „Tato ediční řada má svůj statut a především nově vytvořenou ediční radu, která bude garantem kvality publikovaných knih. Jsem velmi rád, že tento projekt iniciovala pedagogická fakulta a paní děkanka. Naším společným cílem je vytvořit uznávanou odbornou edici,“ vysvětluje Aleš Prstek, ředitel Vydavatelství UP.

Ediční řada nazvaná Výzkum v oborových didaktikách je určena k publikování výsledků uceleného oborově-didaktického výzkumu ve formě vědecké monografie, která by zároveň měla akcentovat možnosti využití výsledků výzkumu ve výuce odpovídajících oborů školního vzdělávání či jednotlivých vyučovacích předmětů. „Publikace z naší nové řady budou určeny jak vysokoškolským pedagogům věnujícím se přípravě budoucích učitelů a oborově-didaktickému výzkumu, tak učitelům z praxe a studentům učitelství na fakultách připravujících učitele,“ doplňuje Aleš Prstek.

V rámci ediční řady budou publikovány výhradně výzkumné studie, které dosud nebyly uveřejněny v tuzemsku či zahraničí nebo nejsou v recenzním řízení v jiném vydavatelství. Všechny publikace dostanou stejnou podobu a vyjdou vždy jako knihy tištěné i elektronické ochráněné sociálním DRM.

„Jako první publikace v edici vyšly Didaktické kazuistiky výuky přírodopisu a biologie a v příštím roce se můžeme těšit na monografii k neprávem opomíjené výchově ke zdraví,“ dodává ředitel Vydavatelství UP.

Zpět