Výroční fischerovskou přednášku pronese na Univerzitě Palackého profesor Pavel Jungwirth

Foto: Žurnál UP
Pátek 5. listopad 2021, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Fyzikální chemik Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR pronese 11. listopadu v 11.30 hodin na Univerzitě Palackého výroční přednášku. Tu organizuje UP jednou ročně k poctě prvního rektora obnovené olomoucké univerzity Josefa Ludvíka Fischera. K jejímu přednesení bývá oslovena významná česká či zahraniční osobnost.

Profesor Jungwirth bude mluvit na téma Voda, samá voda: Mýty a skutečnost. „Voda je pravděpodobně nejstudovanějším systémem na Zemi, přesto nás některé její vlastnosti stále naplňují úžasem. Nemyslím tím nutně úžas nad naivitou, se kterou někteří lidé přikládají význam vodním mýtům, jako je například spolehlivě vyvrácená teorie o dlouhodobé paměti vody, kterou se zaštiťují prodejci homeopatik. Mám spíše na mysli skutečné vlastnosti vody, které mohou být velmi překvapivé. V přednášce se po úvodním ‚rychlokurzu‘ o vodě hlouběji dotknu dvou takových, vzájemně nezávislých jevů, které jsme nedávno studovali. Konkrétně si položím a pokusím se zodpovědět následující dvě otázky. Proč těžká (tj. deuterovaná) voda chutná sladce? Je možné v pozemských podmínkách připravit kovovou vodu nebo alespoň kovový vodný roztok?,“ naznačuje téma svého olomouckého vystoupení, které se uskuteční 11. listopadu v 11.30 v aule Pedagogické fakulty UP, Pavel Jungwirth.

Vzácným hostem Univerzity Palackého bude kromě přednášejícího i dcera J. L. Fischera, básnířka, prozaička a filoložka Sylva Fischerová.

Josef Ludvík Fischer (1894–1973), významný český filozof a sociolog, se v roce 1946 stal prvním rektorem obnovené Univerzity Palackého. V jejím čele stál tři roky, v letech 1949–1950 byl jejím prorektorem. Jako projev ocenění jeho významu se na Univerzitě Palackého od roku 1994 jednou ročně uskutečňuje přednáška, k jejímuž proslovení je pravidelně zvána významná česká či zahraniční osobnost z různých vědních oborů. Tematicky bývají tato prestižní akademická vystoupení zaměřena na zásadní badatelské problémy ve společenském kontextu. V minulosti přednášku pronesli mj. právnička a soudkyně Eliška Wagnerová, neuropatolog a publicista František Koukolík, filozof a překladatel Karel Floss či někdejší předsedkyně Akademie věd České republiky Helena Illnerová. Přehled všech přednášejících najdete zde.

Fischerovská přednáška je určena jak akademické obci, tak zájemcům z řad veřejnosti. Podmínkou je dodržení platných protiepidemických opatření. Při vstupu bude nutné předložit buď potvrzení o očkování, doklad o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech nebo platný test. Po celou dobu přednášky musí mít publikum předepsanou ochranu dýchacích cest.

Zpět