Výsledky výzkumů vydaly na novou knihu: Muslimové v Česku

Daniel Topinka z filozofické fakulty nabízí pestřejší pohled na muslimy žijící v České republice.
Foto: repro Žurnál UP
Středa 4. leden 2017, 11:59 – Text: Milada Hronová

Univerzita Palackého se podílela na vzniku téměř pětisetstránkové knihy Muslimové v Česku s podtitulem Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Daniel Topinka z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie filozofické fakulty v ní nabízí pestřejší pohled na muslimy žijící v České republice.

S termínem „muslimská komunita“ si při zkoumání současné situace muslimů nevystačíme, neboť přítomnost islámu je v Česku mnohem mnohotvárnější a rozmanitější. Náboženské pole vypadá více jako mozaika, kterou ovlivňují jak etnicita, tak imigrace. A i když nejsou mezi muslimy rozdíly zvenčí viditelné, ve skutečnosti jsou značné. Svým profilem se více podobají těm americkým než západoevropským. Mají totiž příznivé vzdělanostní a ekonomické charakteristiky. Tyto a mnohé další informace přináší výsledky řady sociologických a antropologických výzkumů, věnovaných etablování muslimů a islámu v českém prostředí. Všechny se staly součástí odborné publikace, která předkládá aktuální data z perspektivy sociálněvědního poznání.

Kniha provází čtenáře etapami výzkumu, který ji předcházel. Je členěna do čtyř hlavních částí. „První část se věnuje muslimům a islámu po roce 1989, druhá muslimům a islámu v perspektivě správy věcí veřejných, třetí muslimům a islámu viděným optikou veřejnosti a médií a nakonec interpretacím samých muslimů. Publikace je navíc i příspěvkem do diskuse, která se v posledních letech v české společnosti rozpoutala,“ řekl Daniel Topinka. Kniha se tak věnuje například problematice muslimů v nemocnicích, lázních a věznicích, muslimským hřbitovům, rituální porážce, obrazu muslimů v učebnicích či v médiích. Informace v ní najdou nejen akademici, ale i čtenáři z řad zaměstnanců státní správy, samosprávy či neziskových organizací. Publikace je určena i nejširší veřejnosti.

„Můj zájem o danou problematiku překračuje hranice pozornosti, kterou islám na sebe v poslední době v Česku poutá. Výzkumně se o něj zajímám od roku 2006,“ doplnil editor Daniel Topinka. Jeho nová publikace, na níž spolupracoval s dalšími čtrnácti kolegy, přináší výsledky bádání, které se uskutečnilo v letech 2013–2016.

Dušan Lužný, vedoucí katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie oceňuje na práci Daniela Topinky a kolektivu především odvahu podívat se na české muslimy odlišným způsobem, než je známý z médií. „Publikace je plná nových informací a inspirací pro společenskovědní výzkum. Jasně ukazuje, že nejde o homogenní skupinu, které je třeba se bát. Různorodosti muslimů odpovídá i různost témat, o nichž publikace pojednává – od toho, jak si muslimové například zajišťují halál potraviny až po místo muslimů v českém lázeňství,“ řekl Dušan Lužný. Práci svých kolegů vnímá jako vzorný příklad zodpovědně provedeného výzkumu, který spojuje různé metodologické strategie.

V Česku pobývá podle této publikace 10–15 tisíc osob, které se dnes mohou k nějaké z podob islámu hlásit. Řada z nich však podle Daniela Topinky nemá potřebu se hlásit k muslimské organizaci a nechce být někým reprezentována. „Psát nebo mluvit o tomto tématu dnes znamená, že jste, nebo musíte být, buď principiálními kritiky, nebo naopak zastánci islámu. V publikaci proto zdůrazňuji, že mechanismus nastolení agendy ve veřejném prostoru nastavily poměrně jednoduše absence bližší zkušenosti s islámem a muslimy, také spojitost islámu s imigrací, obecná nedůvěra v náboženské instituce, vnímání islámu v rovině náboženské ideologie a jednoduché navození poměrně komplexního obrazu hrozby a nebezpečí,“ dodal Daniel Topinka.

Kniha Muslimové v Česku – Etablování muslimů a islámu na veřejnosti vyšla v edici Filosofie a náboženství vydavatelství společenskovědní literatury Barrister & Principal.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)