Výstava fotografií Jindřicha Štreita vzdává hold všeobecným sestrám

Z vernisáže výstavy.
Foto: Martin Višňa
čtvrtek 9. leden 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

Poctou profesi všeobecných sester je putovní výstava fotografií Jindřicha Štreita s názvem Jsem sestra, která prostřednictvím čtyřiadvaceti snímků seznamuje s prací nelékařského nemocničního personálu. Výstavu inicioval Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester v rámci celosvětové kampaně Nursing now, spolupořadatelem je Ústav ošetřovatelství fakulty zdravotnických věd.

Známého fotografa oslovily proděkanka FZV Zdeňka Mikšová a Libuše Winklerová, která na fakultě učí ošetřovatelskou péči v psychiatrii. Obě jsou zároveň viceprezidentkami pořádajícího Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester. „Profesor Štreit je člověk se srdcem na dlani a fotí život takový, jaký je. Všechny pořízené fotografie jsou velmi důvěrnými obrazy z každodenní práce zdravotních sester, například na dětské klinice, operačních sálech, na oddělení geriatrie, v porodnici nebo na urgentu. Výběr finálního souboru nebyl vůbec jednoduchý. Snažily jsme se, aby výstava poskytla komplexní pohled na tuto pestrou, ale nelehkou práci,“ uvedla garantka výstavy Libuše Winklerová.

Jindřich Štreit fotografoval sestry v reálných pracovních situacích ve Fakultní nemocnici Olomouc, v nemocnicích ve Šternberku a Vsetíně, také v Hospicu sv. Lukáše v Ostravě. Celkem vzniklo přes čtyři tisíce snímků. Při vernisáži v olomouckém obchodním centru Šantovka fotograf prozradil, že se nenechal k tomuto projektu příliš přemlouvat. „Byl jsem několikrát v nemocnici a zdravotní sestra je pro mě doslova andělem na zemi. Když člověk vidí, co všechno dělá, musí smeknout klobouk,“ řekl.

Význam práce těchto „andělů“ při zahájení výstavy vyzdvihla i hlavní sestra ČR Alice Strnadová a také představitelé profesních organizací či nemocnic, ze kterých záběry pocházejí, včetně ředitele Fakultní nemocnice Olomouc Romana Havlíka. „Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem porodním asistentkám, zdravotním sestrám a dalšímu nelékařskému personálu za to, že se snaží a vykonávají toto nesmírně obtížné povolání, které bude s tím, jak stárne populace, ještě náročnější,“ poděkoval děkan fakulty zdravotnických věd Martin Procházka, který nad výstavou v Olomouci, stejně jako rektor UP Jaroslav Miller, převzal záštitu.   

Fotografie přibližující práci všeobecných sester budou v olomouckém obchodním centru k vidění do konce ledna, poté výstava poputuje do dalších měst, například Ostravy, Zlína či Prahy. Výstava je hlavní českou akcí v rámci celosvětové kampaně Nursing now, která vyvrcholí v květnu připomínkou 200. výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingale.

Zpět