Výstava i konference představí české sakrální umění z doby komunismu

Mikuláš Medek, oltářní obraz, 1963, Jan Koblasa, rám oltářního obrazu, 1964. Jedovnice, kostel sv. Petra a Pavla.
Foto: Muzeum umění Olomouc, Markéta Lehečková
Pátek 11. listopad 2022, 12:00 – Text: Lenka Peřinová, Martin Višňa

Reflexi české sakrální tvorby v letech 1948–1989 nabídne všem zájemcům o umění a historii konference, kterou na úterý 15. listopadu připravila Cyrilometodějská teologická fakulta UP ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc. Odborné setkání navazuje na výstavu Posvátné umění v nesvaté době, kterou je možné v muzeu aktuálně navštívit.

„Touto konferenci se naše katedra snaží navázat na dřívější liturgická kolokvia a setkání českých liturgiků, která se na teologické fakultě pravidelně konala. Téma odkrývá nejen českou liturgickou a sakrální tvorbu v letech 1948–1989, ale především osudy a životní příběhy lidí, kteří za cenu velkých osobních obětí a komunistické perzekuce realizovali a podporovali sakrální umění. Tyto příběhy jsou vepsány do těchto děl a stále jsou zdrojem inspirace a povzbuzení,“ uvedl organizátor Pavel Kopeček, vedoucí katedry liturgické teologie.

Program konference v aule fakulty začíná v 10 hodin a nabídne příspěvky odborníků z oblasti dějin umění a architektury. Zajímavá bude mimo jiné vzpomínka Václava Šlapety, historika architektury, na jeho otce Lubomíra Šlapetu, který projektoval kostel sv. Mikuláše v Tiché u Frenštátu pod Radhoštěm. „Jeho osobní svědectví o této stavbě, přípravě projektu i slavení posvěcení kostela a jak vše kolem realizace stavby vnímala a prožívala rodina architekta, bude velmi zajímavé a přiblíží nám nelehkou dobu pražského jara a následné normalizace,“ zmínil Pavel Kopeček.

Součástí konference je i odpolední komentovaná prohlídka výstavy věnované českého sakrálnímu umění v době komunismu v Muzeu umění. Účastníky provedou kurátoři Šárka Belšíková a Ivo Bidner.

Výstava, na které muzeum spolupracovalo i s Ústavem pro studium totalitních režimů, představuje na sto osmdesát vybraných děl od umělců, jako jsou Mikuláš Medek, Jan Jemelka, Otmar Oliva, Miloslav Troup nebo Vojmír Vokolík. K vidění jsou obrazy, grafiky, sochy, vitráže, svícny nebo textilní předměty, prostřednictvím architektonických plánů a modelů se zájemci mohou seznámit s uskutečněnými stavbami i s těmi, které se postavit nepodařilo. Mimo jiné je připomenuta i kaple Božského Srdce Páně od Jaroslava Čermáka, která dnes slouží jako posluchárna Neurologické kliniky Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc.

„Výstava přináší uměleckohistorický pohled na realizace sakrální architektury, obrazovou a sochařskou tvorbu nebo užité umění ve specifických interiérech. Jde o tvorbu vzniklou během komunistické totality, v klimatu a čase cílené ateizace společnosti a krutých restrikcí. O to více vyniká důraz na pravdivost a étos přístupu tvůrců, kteří navíc v mnoha případech přinášeli mezi klasické formy i projevy současného a moderního vnímání umělce 2. poloviny 20. století. Za jednotlivými díly stojí příběhy odvahy, zaujetí a obětavosti osobností zadavatelů, kněží jednotlivých farností, realizátorů a umělců,“ prozradila Šárka Belšíková.

Konference České sakrální umění v letech 1948–1989 se na CMTF UP uskuteční v úterý 15. listopadu od 10 hodin a je určena pro akademiky, studenty i další zájemce o umění a historii. Kompletní program najdete zde.

Výstavu Posvátné umění v nesvaté době mohou zájemci mimo konferenci navštívit v Muzeu umění Olomouc až do začátku dubna příštího roku. K mání je také doprovodná 300stránková publikace, obsahující devět desítek medailonů realizací včetně představení jejich autorů a zadavatelů. Více k výstavě zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)