Výstava na plotě botanické zahrady představuje jeskyně a krasové oblasti

Foto: Václav Dvořák
Sobota 9. říjen 2021, 12:00 – Text: Šárka Chovancová

Jeskyně a krasové oblasti v Olomouckém kraji představuje další výstava z cyklu Na plotě, kterou u příležitosti Mezinárodního roku jeskyní a krasu připravila botanická zahrada přírodovědecké fakulty ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a sdružením Viadua.  

Výstava fotografií je na plotě botanické zahrady k vidění po celý říjen. „I když téma nezní příliš botanicky, k vidění jsou také fotografie orchidejí a mechů, které jsou na vápencové oblasti vázány. Krasová vápencová území totiž patří k druhově nejrozmanitějším lokalitám nejenom v Olomouckém kraji,“ uvedl Václav Dvořák, vedoucí botanické zahrady.

Smyslem této výstavy je podle něho především upozornit na přírodní bohatství Olomouckého kraje. „A také lidem narušit každodenní stereotypy, které zažívají, když procházejí stejnými a zdánlivě neměnnými místy.“

Cyklus výstav Na plotě vznikl během koronavirové pandemie, kdy byla botanická zahrada v rámci protiepidemických opatření zavřená. „Abychom zůstali s lidmi v kontaktu, napadlo nás osadit plot fotografiemi. Nápad se ujal, tak v něm pokračujeme i nadále,“ doplnil Václav Dvořák.

Mezinárodní rok jeskyní a krasu (IYCK) je iniciativou Mezinárodní speleologické unie (UIS), což je celosvětová organizace zaměřená na průzkum, dokumentaci, studium a ochranu jeskyní a krasu prostřednictvím mezinárodní spolupráce. UIS se skládá z 54 členských států, které podporují Mezinárodní rok jeskyní a krasu. Českou republiku v UIS zastupuje Česká speleologická společnost. Výstava vznikla za finančního přispění Olomouckého kraje.

Zpět