Výstava veřejnosti představuje vzácné liturgické oděvy

Detail jednoho z exponátů – kasule s výšivkou Arma Christi z pol. 17. století.
Repro: Žurnál UP
Úterý 23. červen 2020, 8:30 – Text: Martin Višňa

Jedinečnou možnost prohlédnout si historické obřadní textilie, z nichž některé používali kněží již v 15. století, mají zájemci díky výstavě Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály. K vidění je po celé léto v kryptě dómu sv. Václava, v Arcidiecézním muzeu a v Arcibiskupském paláci. Výstava je jedním z výstupů projektu, na němž spolupracuje Cyrilometodějská teologická fakulta UP a Národní památkový ústav.

Vystavená paramenta, jak se liturgickým oděvům podle latinského slova pro ozdobu paramentum říká, pocházejí ze sbírek Římskokatolické farnosti sv. Václava v Olomouci a Arcibiskupství olomouckého. Díky projektu se kromě jejich vystavení podařilo také částečně dohledat jejich dávné dárce či okolnosti vzniku rouch.

Hlavní část výstavy je umístěna v kryptě dómu sv. Václava, kde jsou k vidění obřadní textilie od 15. do konce 19. století. Vzácná je například kasule z modrého sametu s vyšívaným křížem s postavou Panny Marie, sv. Františkem a Bernardinem Sienským, která se v inventáři katedrály objevuje v roce 1654, její původ je však starší. Dalším z vzácných exponátů je bohatě vyšívaný parament, který biskup Jakub Arnošt z Lichtensteinu-Castelcorna použil při korunovaci Marie Terezie českou královnou v roce 1743. „Je zde také roucho, které bylo nejspíš přešito z ukořistěné čabraky – či podobné textilie – tureckého generála z bitvy u Morgersdorfu (Szentgotthárdu) v roce 1664,“ uvedl jeden z autorů výstavy Radek Martinek.

Menší instalace jsou k prohlédnutí v Arcidiecézním muzeu a v Arcibiskupském paláci. Expozice v muzeu připomíná intenzivní kontakty olomouckých biskupů 17. a 18. století s Římem coby centrem katolického světa. K vidění tu je mimo jiné liturgická souprava z červeného hedvábí protkaného stříbrem s výšivkami andělů s nástroji Kristova umučení vyhotovená v polovině 17. století, která ukazuje vytříbený vkus, ambice i finanční možnosti biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. V Arcibiskupském paláci pak návštěvníci uvidí příklady novověkých textilií z 19. a počátku 20. století. Padesátku nejzajímavějších liturgických oděvů, které se v olomoucké katedrále v minulosti používaly, přiblíží také bohatě ilustrovaný katalog.

Liturgická roucha si lze díky spolupráci Univerzity Palackého, Muzea umění Olomouc, Arcibiskupství olomouckého a Římskokatolické farnosti sv. Václava v Olomouci prohlédnout po celé léto. V muzeu bude výstava přístupná do 27. září, hlavní expozice v kryptě katedrály ještě o den déle.

Výstava je součástí projektu Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Nositelem projektu je Cyrilometodějská teologická fakulta UP, spoluřešitelem pak Národní památkový ústav.

„Výstupem budou dvě metodiky, z nichž jedna se bude věnovat péči o historické liturgické textilie a druhá pak jejich prezentaci. Vznikne i slovník textilních liturgických reálií. Metodiky budou určeny zájemcům jak z odborné, tak i laické veřejnosti a měly by napomoci k ochraně a poznání historických bohoslužebných textilií. V průběhu projektu budou realizovány dvě výstavy doprovázené kritickým katalogem a plánovány jsou také výstupy v podobě odborných článků prezentujících dílčí výsledky výzkumu,“ dodala hlavní řešitelka projektu Jitka Jonová z katedry církevních dějin a církevního práva CTMF UP.

Zpět