Vystoupit na vědecké konferenci bylo jedinečnou výzvou, říká Kristýna Václavková, studentka historie FF UP

Foto: archiv Univerzity Pardubice
Pondělí 20. květen 2024, 12:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Studentky a studenti historických oborů prezentovali výsledky svého bádání na Celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2024. Filozofickou fakultu Univerzity Palackého úspěšně reprezentovaly posluchačky její katedry historie Kristýna Václavková a Andrea Němcová.

Letošní Studentská vědecká konference Historie 2024 přivítala studentky a studenty na Univerzitě Pardubice. Právě v jejích prostorách se shromáždili zástupci třinácti kateder a ústavů většiny českých univerzit. Katedru historie Filozofické fakulty UP reprezentovaly Kristýna Václavková se svou prací s názvem Recidivisté na panství Židlochovice v letech 1757–1782 a Andrea Němcová, která odborné komisi nabídla svůj příspěvek s názvem Porodnictví obrazem porodnických příruček v Anglii 17. století.  

„Odborná porota složená z pedagogů zastoupených pracovišť ocenila vysokou kvalitu šestadvaceti odevzdaných textů, jakož i profesionální úroveň všech vystupujících. Naše studentky reprezentovaly svými příspěvky fakultu i univerzitu velice úspěšně. Mám radost, že práce Kristýny Václavkové byla zároveň vybrána k otištění ve sborníku z konference,“ shrnul letošní ročník soutěže Martin Elbel, člen hodnotící komise soutěže z katedry historie FF UP.

Andrea Němcová se ve své práci snažila zmapovat rozdíly v přístupech k porodu mezi ženskou autorkou a většinovými mužskými autory těchto příruček a přiblížit ideál porodnictví, který tyto příručky prezentovaly. Vystoupit na studentské vědecké konferenci pro ni představovalo možnost, jak vystoupit z komfortní zóny a získat nové zkušenosti.

„Navíc jsem měla možnost seznámit se s mnoha studenty a profesionálními historiky různých škol napříč republikou, s nimiž bych se za běžných okolností neměla možnost potkat. Na konferenci jsem získala novou inspiraci k rozšíření svého bádání a zároveň i motivaci k budoucímu zlepšování,“ uvedla.

Nové zkušenosti nabídla studentská vědecká konference i Kristýně Václavkové, která se umístila na sdíleném šestém až sedmém místě. V prezentovaném příspěvku, věnujícímu se problematice recidivistů na panství Židlochovice v 18. století, ji zajímalo především to, jakým způsobem byli tito jedinci trestáni a jak vypadal jejich specifický život na okraji společnosti.

„Vystoupit na uvedené konferenci pro mě bylo jedinečnou výzvou. Před takto velkým publikem složeným se zástupců české historické obce, jsem se ocitla poprvé. Rozhodně to byla skvělá zkušenost a příležitost k seznámení se se studenty historie z celé republiky,“ řekla.

Všechny soutěžící příspěvky Celostátní studentské vědecké konference Historie 2024 prošly posudkovým řízením, na každý příspěvek byly vypracovány dva posudky. Výstup z konference představuje sborník vybraných studentských prací. Pořadatelem letošního ročníku, jenž se uskutečnil ve dnech 25.–26. dubna, se stal Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)