Vzdělávací konference Kompetence leadera úspěšné školy završila projekt PdF UP

Repro: Žurnál UP
Pondělí 29. březen 2021, 8:36

Pedagogická fakulta UP uspořádala 24. 3. 2021 online konferenci k výstupům tříletého projektu Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ), reg. č. CZ.02.3.68/0.0. /0.0/16_032/0008145. Tento projekt byl podpořen z fondů Evropské unie – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Na online konferenci, na níž se přihlásilo bezmála 150 zájemců nejen z řad vedoucích pedagogických pracovníků, zazněla témata zaměřená na roli ředitele, kvalitu a úroveň pedagogického procesu, motivaci týmů a leadership, na posilování odolnosti vedoucího pedagogického pracovníka či velmi aktuální problematiku formativního hodnocení. Jednotlivých příspěvků se ujali PhDr. Václav Trojan, Ph.D., PhDr. Alena Sehnalová, Mgr. Blažena Mačáková, PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., a Mgr. Miluše Vondráková. O zhodnocení projektu se postaral doc. PhDr. Otto Obst, CSc.

„Účastníkům byly představeny výstupy projektu, jimiž jsou vzdělávací modulové programy rozvíjející kompetence vedoucích pedagogických pracovníků všech typů škol a školských zařízení. Tyto výstupy jsou součástí publikace, kterou účastníci konference spolu s certifikátem o účasti obdrželi jako poděkování,“ uvedla Ing. Alena Opletalová, Ph.D., hlavní řešitelka projektu, která celou akci moderovala.

Vysokou úroveň konference potvrdil i jeden z účastníků David Neuvald. „Nějaký čas jsem na UPOL studoval školský management, byl jsem rád za vysokou úroveň celého programu. Nyní jste to potvrdili,“ řekl. Podobný názor sdílela i Jaroslava Ševčíková: „Děkuji za skvělou a povzbuzující konferenci. Byl to pro mě balzám na duši. Skvělí lidé, skvělé příspěvky.“

Projekt KLÚŠ se po dobu tří let věnoval přípravě vzdělávacích modulových programů určených pro rozvoj kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků na všech typech škol, institucí poskytující zájmové vzdělávání a domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Témata modulů budou po ukončení projektu nabídnuta formou seminářů či webinářů DVPP Centrem celoživotního vzdělávání PdF UP. Záznam konference je možné zhlédnout ZDE. 

Děkujeme všem účastníkům konference, vystupujícím, zapojeným školám a spolupracujícím subjektům.

Řešitelský kolektiv projektu

 

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)