Vzdělávací nabídka pro zaměstnance UP

Fotogalerie: Milada Křížková Hronová
Čtvrtek 26. srpen 2021, 13:03 – Text: (map)

Ve spolupráci s fakultami Univerzity Palackého připravilo Oddělení dalšího vzdělávání a inovací UP ve výuce širokou nabídku vzdělávacích programů. Snímkem se vracíme k proběhlému kurzu Efektivní komunikace vyučujícího – lektorské kompetence, který v zasedací místnosti Vydavatelství UP vedla psycholožka a kvalifikovaná lektorka Petra Vávrová. Již brzy se uskuteční další ze zajímavých kurzů. S názvem Jak popularizovat vědecké výstupy ho 15. 9. povede Romana Mazalová, psycholožka se specializací na psychologii reklamy a marketingu. Frekventanti tohoto setkání se mohou těšit, že se naučí jak vědecké výstupy zajímavě předávat široké veřejnosti a vzbuzovat tak větší zájem o jejich vědeckou disciplínu. Absolvent chystaného kurzu bude znát základní marketingovou terminologii důležitou pro popularizaci vědeckých výstupů. Bude rozumět nejdůležitějším principům online komunikace a zdokonalí se v psaní popularizačních textů. Všechny kurzy Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce UP jsou zaměřené na podporu inovací ve vzdělávání. Více ZDE.

Zpět