Webinář o postcovid syndromu

Foto: Fakultní nemocnice Olomouc
Středa 27. leden 2021, 14:23 – Text: (vim)

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc připravila pro veřejnost webinář o takzvaném postcovid syndromu, tedy o následcích onemocnění covid-19 a možnostech jejich léčby. Na otázky diváků odpovídali přednosta kliniky Petr Jakubec a primář Milan Sova, také Samuel Genzor a Ondřej Zela z Nemocnice ve Frýdku-Místku. „Poznatky a z nich plynoucí doporučení, která touto formou předáváme laické a odborné veřejnosti, vycházejí ze zkušeností z dosavadního fungování postcovid poradny. Ta je pacientům, kteří prodělali onemocnění covid-19, na naší klinice k dispozici už od dubna a vyhledalo ji více než šest set lidí,“ uvedl primář Sova. Webinář zhlédlo přes tři a půl tisíce zájemců, záznam je k dispozici na YouTube.

Zpět