Workshop Vyvažování kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí

Úterý 24. březen 2020, 16:22

Workshop Vyvažování kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí (Balancing Cyber-Security and Privacy) organizovaný v rámci Jean Monnet Network Právnické fakulty UP se konal 27. a 28. února 2020 na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

Dvoudenní akce se účastnili odborníci z několika evropských zemí s cílem kriticky zhodnotit právní regulaci v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí. Událost zahrnovala expertní panel, kde specialisté přednesli své prezentace, spolu se strukturovanou diskusí o výzvách a příležitostech digitální doby. Událost zahrnovala několik setkání a diskuzí, účastníci konference se rovněž zúčastnili pracovní večeře, která se konala den před zahájením workshopu.

Průvodní slovo náleželo doc. et. doc. JUDr. Naděždě Šiškové, Ph.D., vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence v oblasti práva EU na Univerzitě Palackého v Olomouci. Paní docentka slavnostně zahájila konferenci a podělila se o několik zajímavých postřehů a myšlenek na téma EU a výzev, které moderní společnost přináší.

Hlavní řečnicí byla JUDr. Soňa Matochová, Ph.D., která přednesla příspěvek zaměřený na ochranu dat. Následoval Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D., Tanel Kerikmäe, LL.M, LL.Lic, Ph.D a doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

Ve své přednášce JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. seznámila účastníky workshopu s aktuálním stavem právní regulace ochrany dat. Přednášející prezentovala principy ochrany dat, metodologii a pravidla  Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR), které zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost oblasti svobody, bezpečnosti a práva, hospodářské unie, ekonomických a sociálních programů nebo posilování ekonomik v rámci vnitřního trhu EU.  

Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. se zabýval posledními trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví, kde představil případovou studii věnovanou útoku ransomware Ryuk na nemocnici v Benešově, který proběhl v prosinci 2019. Filipec využil metodu “švýcarského sýru”, která slouží jako analytický rámec pro vyhodnocování efektivity organizačních faktorů při analyse kybernetických incidentů. 

Tanel Kerikmäe, LL.M, LL.Lic, Ph.D věnoval svou prezentaci posledním trendům IT vývoje v Estonsku, přičemž otevřel v rámci debaty řadu aspektů týkajících se umělé inteligence (AI), zejména pak pokud jde o uznání právní odpovědnosti a právní osobnosti, vlastnických a duševních práv nebo zdanění práce vykonávané AI. Dr. Kerikmäe přiblížil zajímavé zkušenosti Estonska s vývojem jejich vlastní AI nazvané „Kratt“, podle mýtického stvoření z estonských legend.

Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. se věnoval hlavním výzvám a trendům IT a zdůraznil problematiku vztahu mezi bezpečností, funkčností a soukromím. Zvláštní pozornost věnoval “malým uživatelům”, kteří také mohou být cílem a stávat se obětí poměrně sofistikovaných metod hackerských útoků, které jsou velmi inovativní.

V odpoledním programu bylo vyčleněno každému účastníkovi 15 minut pro prezentování současného výzkumu a dalších 5-10 minut na otázky. JUDr. Mária, T. Patakyová, PhD. přednesla příspěvek zaměřený na vybrané aspekty soukromých entit v oblasti kybernetické bezpečnosti, JUDr. Matúš Mesarčík, LL.M se věnoval problematice ochrany soukromí v oblasti kybernetické bezpečnosti. Další z řečníků JUDr. Jozef Andraško, PhD. přednesl zajímavou prezentaci ohledně oznamování kybernetických incident. Mgr. Petra Dražová řešila trestně-právní aspekty porušení práva v oblasti kybernetické bezpečnosti a Mgr. Zlotán Gyurász se ve své prezentaci věnoval unikátnosti “internet of things devices”.

Workshop byl organizován v rámci prestižního grantu Jean Monnet Network “Evropská unie a výzvy moderní společnosti: právní aspekty digitalizace, robotizace, kybernetické bezpečnosti a prevence hybridních hrozeb”, který je koordinován a řízen Jean Monnet Centrem Excelence v oblasti evropského práva na Právnické fakultě UP, které řídí  docentka Naděžda Šišková. Projekt se zabývá záležitostmi, které mají každodenní dopad na běžný život v digitální společnosti a řeší problémy, které nejsou doposud zpracovány v odborné literatuře. Mezinárodní tým je tvořen akademiky z pěti významných evropských univerzit  - Jean Monnet Centre of Excellence UP, University of Heidelberg, Tallinn University of Technology, Univerzitou Komenského v Bratislavě a Taras Shevchenko National University v Kyjevě.

V příštích měsících (pokud to situace dovolí) členové týmu plánují sérii projektových přednášek, kulatých stolů, workshopů, akademických a studentských konferencích v Tálínu, Praze, Kyjevě a Karlových Varech.

Autoři: doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. - členové Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)