Žáci SŠ se učili virtualizovat, programovat v Pythonu i tvořit weby

Foto: archiv KTIV PdF UP.
Čtvrtek 20. srpen 2020, 8:37

Minulý týden proběhl na Pedagogické fakultě UP v Olomouci letní kemp s názvem „Internet, web a trocha Pythonu v praxi“. Akce byla realizována za spolupráce Katedry technické a informační výchovy PdF UP a Centra celoživotního vzdělávání PdF UP. Účastníky byli žáci středních škol.

Vedení akce se ujal doc. Petr Šaloun, který společně se svým týmem – doc. Milanem Klementem a Mgr. Tomášem Dragonem připravili nabitý a zajímavý program.

Celý letní kemp byl členěn do tří tematicky rozdílných modulů. Jednalo se o modul virtualizace, modul tvorba webu a samozřejmě také modul programování v jazyce Python. Žáci si tedy mohli např. vyzkoušet jak vytvořit virtuální stroj, jak pomocí moderních webových technologií vytvořit webovou stránku, a také jak lze díky programovacímu jazyku Python stahovat různý obsah z internetu.  

Součástí náplně letního kempu byla i jednodenní exkurze v Ostravě. Konkrétně žáci navštívili Planetárium Ostrava a superpočítačové centrum IT4Innovations. Program exkurze byl provázán s tematickým zaměřením kempu a nabídl tak žákům širší pohled do problematiky.

Cílem akce bylo vzdělávat žáky nejen v teoretické rovině, ale také je především seznámit s praktickým použitím poznatků získaných během zvládání každého ze tří jednotlivých modulů.

Mgr. Tomáš Dragon, katedra technické a informační výchovy PdF UP

Zpět