Zakladatel olomoucké ukrajinistiky oslaví 26. března 80. narozeniny

Profesor Josef Anderš.
Foto: Archiv katedry
Pátek 8. únor 2019, 8:45

Ukrajinský rodák a absolvent Mečnikovovy univerzity v Oděse, zaměstnanec Institutu jazykovědy Akademie věd Ukrajiny, prof. Josef Anderš, DrSC., založil na podzim roku 1999 na katedře slavistiky UP sekci ukrajinistiky. V akademickém roce 2000/2001 nabrala sekce první studenty ukrajinské filologie a dnes se pyšní třemi fungujícími učebními programy.

Profesor Anderš se narodil v Malé Alexandrovce na Ukrajině a v roce 1992 přijel do Olomouce na pozvání vedení Filozofické fakulty UP k přípravě akreditace ukrajinské filologie. V čele ukrajinistické sekce stál do roku 2012. Během své vědecké kariéry sepsal více než 160 publikací z oboru slovanská filologie, byl členem oborové rady doktorského studia Srovnávací slovanské filologie, členem České asociace ukrajinistů a stal se zakladatelem Olomouckého sympozia ukrajinistů, které bude mít v roce 2020 své desáté pokračování.

Během jeho vedení sekce navštívilo katedru slavistiky velké množství odborníků z mnoha zemí světa, konal se bezpočet kulturních akcí s cílem obohatit studenty i veřejnost o ukrajinské zvyky a reálie, vzniklo nemalé množství zajímavých diplomových prací i odborných článků. Studenti si profesora Anderše vždy vážili pro jeho lidský přístup, chuť a elán při výuce, optimismus a entusiasmus, který do své práce vkládal. Za současné členy sekce ukrajinistiky a celou katedry slavistiky Univerzity Palackého v Olomouci bych ráda co nejsrdečněji panu profesorovi pogratulovala k životnímu jubileu a popřála mnoho zdraví a energie do dalších let.

Mgr. Radana Merzová, Ph.D.

absolventka ukrajinské filologie a současná vedoucí sekce ukrajinistiky

Zpět