Založení univerzity

Repro: Žurnál UP
Pondělí 21. prosinec 2020, 8:00 – Text: (ipu)

Dnes si připomínáme založení naší univerzity, neboť 22. prosince 1573 bylo tehdejší olomoucké jezuitské akademii přiznáno promoční právo. Jsme nejstarší univerzitou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. Pokud vás zajímá historie školy, která reflektuje i dějiny Evropy a českých zemí, přečtěte si ji zde. Na snímku je historické žezlo rektora, které bylo používáno v období asi 1572–1855. Zdroj: Organizace, pečeti a insignie olomoucké univerzity v letech 1572/1973.

Zpět