Zaměstnanci RCPTM vyhlásili stávkovou pohotovost, obávají se o osud centra i o práci

Ilustrační foto: RCPTM
Pondělí 26. srpen 2019, 12:08 – Text: (red)

V Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Přírodovědecké fakulty UP je od 22. srpna 2019 vyhlášena stávková pohotovost. Centrum tak reaguje na několik měsíců trvající kritickou situaci, již vyvolaly mnohé negativní kroky ze strany vedení fakulty. Velká část vědců cítí ohrožení samotné existence RCPTM, udržení projektů, z nichž jsou financováni, a obávají se ztráty svých pracovních pozic a zásadního zhoršení ekonomických a sociálních podmínek. RCPTM dlouhodobě patří k vědecky nejvýkonnějším vědeckým jednotkám v České republice.

„Vyhlášení stávkové pohotovosti vnímáme jako nevyhnutelný krok k řešení dlouhodobě neudržitelné situace. Cítíme nejistotu, ztratili jsme mnoho význačných osobností, máme obavy z ohrožení naší vlastní budoucnosti a požadujeme garance toho, že se situace stabilizuje. Věříme, že naše výzva povede ke konstruktivnímu jednání a řešení naší situace,“ uvedl zástupce zaměstnanců Jakub Navařík.

Kroky a postoj vedení přírodovědecké fakulty vůči RCPTM utvrzují jeho pracovníky v tom, že vedení fakulty nemá zájem o stabilní fungování centra v době příprav nového vysokoškolského ústavu. Se vznikem ústavu dlouhodobě nesouhlasí děkan fakulty Martin Kubala, přestože tuto vizi podpořilo vedení univerzity i Akademický senát UP.

Nadále dochází k systematické dehonestaci předních vědců RCPTM, ačkoliv proti tomuto postupu se v minulosti ohradilo jak vedení univerzity, tak děkani fakult i členové Akademického senátu UP. RCPTM čelí anonymním udáním poskytovatelům dotací a s tím souvisejícím auditům. Jen za poslední tři měsíce bylo RCPTM podrobeno hned několika velkým auditům ze strany různých poskytovatelů, což výrazně paralyzuje vědecké aktivity centra a řešení velkých grantových projektů. Nejistota a obavy, o nichž zástupci RCPTM v minulých měsících opakovaně informovali, přiměly k odchodu několik špičkových vědců i zaměstnanců řídicího úseku RCPTM, další tuto možnost zvažují.

„V konečném důsledku tak nejsme schopni naplňovat personální a vědecké indikátory, ani připravovat mezinárodní vědecké projekty, ke kterým jsme se zavázali. Hrozí tak velké sankce včetně vrácení finanční dotace,“ upozorňují pracovníci RCPTM v prohlášení, jímž oznamují vyhlášení stávkové pohotovosti.

„Vyhlášení stávkové pohotovosti zaměstnanci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů považuji za vyústění přetrvávajících a stále sílících neshod mezi novým vedením přírodovědecké fakulty a centrem. Jsem členkou Správní rady RCPTM od jeho vzniku. Pod vedením profesora Zbořila se centrum vypracovalo mezi špičku vědeckých pracovišť v České republice a právem budí obdiv v zahraničí mezi renomovanými výzkumnými ústavy a univerzitami. Chci proto věřit, že všechny strany se zasadí o uklidnění situace a nedopustí, aby deset let systematicky budované centrum rozložila nejistota, obavy a strach, aby jeho mezinárodní výzkumné týmy čítající stovku pracovníků z mnoha zemí ztratily svůj pracovní elán a soudržnost a aby pracoviště přišlo o svůj kredit," uvedla členka Správní rady RCPTM Jiřina Shrbená.

Po urychleném vyřešení situace volá i člen Správní rady Univerzity Palackého Robert Kuropatwa. „Musím bohužel potvrdit, že situace je velmi vážná a Správní rada UP se jí už v minulosti několikrát zabývala. Hrozí závažné lidské i finanční ztráty a poškození pověsti celé univerzity. Doporučoval bych, aby se zástupci vedení fakulty, univerzity i vědeckého centra co nejdříve sešli a vše vyřešili,“ vyzval Kuropatwa.

„Už více než rok ze strany vedení UP upozorňujeme, že je pro univerzitu i celý region nutné uchovat dynamiku excelentních pracovišť a reagovat na strategii vlády a ministerstva školství směřující k vytváření velkých výzkumných infrastruktur. Vědci a výzkum světového formátu jsou nyní bohužel ve skutečném ohrožení a to, podle mého názoru, v důsledku uměle vyvolávaných konfliktů,” říká prorektor Petr Bilík.

Stávkovou pohotovost podpořilo několik desítek zaměstnanců, kteří by měli zamířit do chystaného vysokoškolského ústavu. Mezi nimi také laureáti ERC grantů, nositelé ocenění Česká hlava a další významné osobnosti. Kroky svých kolegů podpořilo i vedení dalších dvou vědeckých center na UP – Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Ústavu molekulární a translační medicíny. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)